Bài tập có lời giải trang 127

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 127 SBT Sinh học 10 Bài 1 trang 127 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 127 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật là gì?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 127 SBT Sinh học 10 Bài 2 trang 127 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 127 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có những đặc điểm gì ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 127 SBT Sinh học 10 Bài 3 trang 127 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 127 sách bài tập Sinh học 10: Điều gì chứng tỏ vi sinh vật có khả năng hấp thụ nhiều?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 128 SBT Sinh học 10 Bài 4 trang 128 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là chuyển hoá nhanh ?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 128 SBT Sinh học 10 Bài 5 trang 128 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Điểu gì chứng tỏ vi sinh vật sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh ?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 128 SBT Sinh học 10 Bài 6 trang 128 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Giải thích tại sao vi sinh vật lại phân bô rộng và có nhiều chủng loại

Xem chi tiết

Bài 7 trang 128 SBT Sinh học 10 Bài 7 trang 128 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có thể được nuôi cấy trên những loại môi trường nào ?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 129 SBT Sinh học 10 Bài 8 trang 129 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 129 sách bài tập Sinh học 10: Căn cứ vào nguồn năng lượng người ta chia vi sinh vật ra những loại nào ?

Xem chi tiết

Bài 9 trang 129 SBT Sinh học 10 Bài 9 trang 129 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 129 sách bài tập Sinh học 10: Căn cứ vào nguồn thức ăn (cacbon), người ta chia vi sinh vật thành những loại nào ?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 129 SBT Sinh học 10 Bài 10 trang 129 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 129 sách bài tập Sinh học 10: Căn cứ vào cả nguồn năng lượng và thức ăn, người ta chia vi sinh vậil thành những loại nào ?

Xem chi tiết

Bài 11 trang 130 SBT Sinh học 10 Bài 11 trang 130 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 130 sách bài tập Sinh học 10: Xét về kiểu dinh dưỡng, vi khuẩn lam thuộc loại nào?

Xem chi tiết

Bài 12 trang 130 SBT Sinh học 10 Bài 12 trang 130 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 130 sách bài tập Sinh học 10: Các vi khuẩn tiến hành nitrat hoá, vi khuẩn ôxi hoá lưu huỳnh thuộc loại dinh dưỡng nào?

Xem chi tiết

Bài 13 trang 130 SBT Sinh học 10 Bài 13 trang 130 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 130 sách bài tập Sinh học 10: E. coli cũng như những sinh vật hoại sinh khác (vi sinh vật phân giải các xác chết) thuộc loại dinh dưỡng nào?

Xem chi tiết

Bài 14 trang 130 SBT Sinh học 10 Bài 14 trang 130 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 130 sách bài tập Sinh học 10: Vi khuẩn tía và vi khuẩn lục không lưu huỳnh thuộc kiểu dinh dưỡng nào ? Chúng có giống với vi khuẩn tía lưu huỳnh và vi khuẩn lục lưu huỳnh không ?

Xem chi tiết

Bài 15 trang 131 SBT Sinh học 10 Bài 15 trang 131 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 131 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh hô hấp hiếu khí với hô hấp kị khí. Tại sao hô hấp hiếu khí lại tạo ra nhiều năng lượng hơn hô hấp kị khí ?

Xem chi tiết

Bài 16 trang 131 SBT Sinh học 10 Bài 16 trang 131 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 131 sách bài tập Sinh học 10: Chức năng quan trọng của lên men là gì ?

Xem chi tiết

Bài 17 trang 131 SBT Sinh học 10 Bài 17 trang 131 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 131 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao lên men lại chỉ tạo ra 2 ATP ?

Xem chi tiết

Bài 18 trang 132 SBT Sinh học 10 Bài 18 trang 132 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 132 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh lên men với hô hấp tế bào.

Xem chi tiết

Bài 19 trang 132 SBT Sinh học 10 Bài 19 trang 132 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 132 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh lên men lactic và lên men êtilic.

Xem chi tiết

Bài 20 trang 132 SBT Sinh học 10 Bài 20 trang 132 SBT Sinh học 10

Giải bài 20 trang 132 sách bài tập Sinh học 10: Hiệu ứng Paxtơ là gì?

Xem chi tiết

Xem thêm

Các chương, bài khácHỏi bài