Giải bài 24 trang 133 SBT Sinh học 10


Giải bài 24 trang 133 sách bài tập Sinh học 10: Hãy nêu sự khác biệt giữa các kiểu hô hấp.

Đề bài

Hãy nêu sự khác biệt giữa các kiểu hô hấp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết

- Hô hấp hiếu khí là quá trình ôxi hoá cacbohiđrat tạo năng lượng mà chất nhận electron cuối cùng là ôxi phân tử. Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O. Vi sinh vật thực hiện hô hấp hiếu khí được gọi là vi sinh vật hiếu khí.

- Hô hấp kị khí là quá trình phân giải cacbohiđrat thu năng lượng mà chất nhận electron cuối cùng là một chất khác không phải ôxi phân tử. Vi sinh vật thực hiện hô hấp kị khí được gọi là vi sinh vật kị khí. 

Nếu chất nhận électron cuối cùng là chất vô cơ thì gọi là hô hấp kị khí. Nếu chất vô cơ nêu trên là NO3- thì gọi là hố hấp nitrat, nếu là SO42- thì gọi là hố hấp sunphat, còn nếu là CO2 thì gọi là hô hấp Cacbonat.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập có lời giải trang 127

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài