Bài tập trắc nghiệm trang 181

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 trang 181 SBT Sinh học 10 Bài 1,2,3,4,5 trang 181 SBT Sinh học 10

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 181 sách bài tập Sinh học 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói về virut ?

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 trang 182 SBT Sinh học 10 Bài 6,7,8,9,10 trang 182 SBT Sinh học 10

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 182 sách bài tập Sinh học 10: Thuật ngữ Nuclêôcapsit dùng để chỉ phức hợp giữa

Xem chi tiết
Bài 11,12,13,14,15 trang 183 SBT Sinh học 10 Bài 11,12,13,14,15 trang 183 SBT Sinh học 10

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 183 sách bài tập Sinh học 10: Phagơ là virut kí sinh ở

Xem chi tiết
Bài 16,17,18,19,20 trang 183 SBT Sinh học 10 Bài 16,17,18,19,20 trang 183 SBT Sinh học 10

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 183 sách bài tập Sinh học 10: Ở giai đoạn nào sau đây các thành phần của virut va chạm ngẫu nhiên để tạo virut mới ?

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24,25 trang 185 SBT Sinh học 10 Bài 21,22,23,24,25 trang 185 SBT Sinh học 10

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 185 sách bài tập Sinh học 10: Ở Việt Nam bệnh do virut nào sau đây đã bị xoá sổ ?

Xem chi tiết
Bài 26,27,28,29,30 trang 186 SBT Sinh học 10 Bài 26,27,28,29,30 trang 186 SBT Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 186 sách bài tập Sinh học 10: Một chất lạ khi đưa vào cơ thể nhằm tạo đáp ứng miễn dịch được gọi là

Xem chi tiết
Bài 31,32,33,34,35 trang 187 SBT Sinh học 10 Bài 31,32,33,34,35 trang 187 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 187 sách bài tập Sinh học 10: Điều nào sau đây là không đúng khi nói về prion ?

Xem chi tiết
Bài 36,37,38,39,40 trang 188 SBT Sinh học 10 Bài 36,37,38,39,40 trang 188 SBT Sinh học 10

Giải bài 36,37,38,39,40 trang 188 sách bài tập Sinh học 10: Virut thực vật không thể lan truyền theo con đường nào ?

Xem chi tiết
Bài 41,42,43,44,45 trang 189 SBT Sinh học 10 Bài 41,42,43,44,45 trang 189 SBT Sinh học 10

Giải bài 41,42,43,44,45 trang 189 sách bài tập Sinh học 10: Khả năng cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh gọi là

Xem chi tiết
Bài 46,47,48,49 trang 190 SBT Sinh học 10 Bài 46,47,48,49 trang 190 SBT Sinh học 10

Giải bài 46,47,48,49 trang 190 sách bài tập Sinh học 10: Loại sinh vật nào sau đây không có miễn dịch thể dịch ?

Xem chi tiết
Bài 50,51,52,53,54,55 trang 191 SBT Sinh học 10 Bài 50,51,52,53,54,55 trang 191 SBT Sinh học 10

Giải bài 50,51,52,53,54,55 trang 191 sách bài tập Sinh học 10: Các bệnh cúm, SARS lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt tiết bắn ra khi người bệnh thở, ho hoặc hắt hơi ?

Xem chi tiết
Bài 56,57,58,59,60 trang 191 SBT Sinh học 10 Bài 56,57,58,59,60 trang 191 SBT Sinh học 10

Giải bài 56,57,58,59,60 trang 191 sách bài tập Sinh học 10: Đại thực bào bắt lấy và tiêu hoá vi khuẩn là thuộc miễn dịch tự nhiên ?

Xem chi tiết


Gửi bài