Giải bài 31,32,33,34,35 trang 187 SBT Sinh học 10


Giải bài 31,32,33,34,35 trang 187 sách bài tập Sinh học 10: Điều nào sau đây là không đúng khi nói về prion ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31*. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về prion ?

A. Không có bản chất là prôtêin.

B. Không chứa cả axit Nuclêic.

C. Không được bao bọc bởi vỏ Capsit.

D. Ít nhạy cảm với nhiệt độ.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Ý không đúng với prion là A.

Chọn A

Câu 32

32*. Điều nào sau đây là đúng khi nói về viroit ?

A. Cấu tạo từ một phân tử ARN dạng vòng duy nhất.

B. Giống hệ gen của virut ARN nên có khả năng tổng hợp prôtêin.

C. Được bao bọc bởi vỏ prôtêin.

D. Đôi khi có thể gây bệnh cho động vật.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Ý đúng là A.

Chọn A

Câu 33

33*. Viroit khác với virut ARN gây bệnh thực vật ở điểm nào ?

A. Là ARN đơn, khép vòng.

B. Không được bao bởi vỏ capsit.

C. Có kích thước nhỏ hơn virut ARN nhỏ nhất gây bệnh thực vật.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Cả 3 ý trên đều là điểm khác nhau giữa Viroit và virut ARN gây bệnh thực vật.

Chọn D

Câu 34

34. Tác nhân gây nhiễm có kích thước nhỏ nhất chứa axit nuclêic là

A. Viroit.

B. Virut.

C. Phagơ.

D. HIV.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Tác nhân gây nhiễm có kích thước nhỏ nhất chứa axit nuclêic là Viroit. 

Chọn A

Câu 35

35. Virut có khả năng gây bệnh cho các loại sinh vật nào sau đây ?

A. Người và động vật có xương sống.

B. Động vật không xương sống.

C. Thực vật, Vi sinh vật.

D. Cả A, B, C, D.

Phương pháp giải:

Xem lại Các virut kí sinh ở vi sinh vật, thực vật và côn trùng

Lời giải chi tiết:

Ở giai đoạn Lắp ráp các thành phần của virut va chạm ngẫu nhiên để tạo virut mới.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 181

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.