Chu trình nhân lên của virut


1. Sự hấp phụ Gai glicôprôtêin hoặc prôtêin bề mặt của virut phải đặc hiệu với thụ thể bề mặt của tế bào

1. Sự hấp phụ

Gai glicôprôtêin hoặc prôtêin bề mặt của virut phải đặc hiệu với thụ thể bề mặt của tế bào thì virut mới bám được vào, nếu không thì virut không bám được vào.

2. Xâm nhập

Đối với phagơ: enzim lizôzim phá hủy thành tế bào để bơm axit nuclêic vào tế bào chất, còn vỏ nằm bên ngoài.

Đối với virut động vật: đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chất, sau đó "cởi vỏ" để giải phóng axit nuclêic.

3. Sinh tổng hợp

Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho riêng mình. Một số trường hợp virut có enzim riêng tham gia vào quá trình tổng hợp.

4. Lắp ráp

Lắp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo virut hoàn chỉnh.

5. Phóng thích

Virut phá vỡ tế bào để ồ ạt chui ra ngoài.

Khi virut nhân lên mà làm tan tế bào thì gọi là chu trình tan.

Hình 30. Chu trình nhân lên của phagơ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 59 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.