CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bình chọn:
4.4 trên 131 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh - trang 17

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1 trang 18 sinh học lớp 10

Giải bài 1 trang 18 SGK Sinh học 10. Các nguyên tố vi lượng có vai trò như thế nào đối với sự sống? Cho một vài ví dụ về nguyên tố vi lượng ở người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 SGK Sinh 10

Giải bài 2 trang 18 SGK Sinh học 10. Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học trước hết phải tìm xem ở đó có nước hay không?

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SGK Sinh 10

Giải bài 3 trang 18 SGK Sinh học 10. Trình bày cấu trúc hoá học của nước và vai trò của nước trong tế bào.

Xem lời giải

Hãy kể tên các loại đường mà em biết - trang 19

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1 trang 22 sinh học lớp 10

Giải bài 1 trang 22 SGK Sinh học 10. Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài