Bình chọn:
4.4 trên 126 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Quan sát hình 3.2 và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh? Quan sát hình 3.2 và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Câu 1, câu 2, câu 3 sgk trang 18 sinh học lớp 10 Câu 1, câu 2, câu 3 sgk trang 18 sinh học lớp 10

Giải bài 1 trang 18 SGK Sinh học 10. Các nguyên tố vi lượng có vai trò như thế nào đối với sự sống? Cho một vài ví dụ về nguyên tố vi lượng ở người.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 18 SGK Sinh học 10 Bài 2 trang 18 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 18 SGK Sinh học 10. Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học trước hết phải tìm xem ở đó có nước hay không?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 18 SGK Sinh học 10 Bài 3 trang 18 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 18 SGK Sinh học 10. Trình bày cấu trúc hoá học của nước và vai trò của nước trong tế bào.

Xem chi tiết
Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào. Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 10 Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 22 SGK Sinh học 10. Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất