CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

Bình chọn:
4.2 trên 44 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Mục tiêu bài thực hành

Sau khi học xong bài này, học sinh phải : Xác định được các kì khác nhau của nguyên phân dưới kính hiển vi.

Xem lời giải

Chuẩn bị bài thực hành

Kính hiển vi quang học có vật kính X 10 và X 40, thị kính x 10 hoặc x 15.

Xem lời giải

Nội dung và cách tiến hành

Đặt tiêu bản cố định lên kính hiển vi và điều chỉnh sao cho vùng có mẫu vật (rễ hành) vào giữa hiển vi trường, nơi có nguồn sáng tập trung.

Xem lời giải

Thu hoạch quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

1 Quan sát tiêu bản rễ hành...

Xem lời giải

Hãy giải thích do đâu nguyên phân lại có thể tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ - trang 74

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài