Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đề bài

Câu 1. Nêu cấu trúc và chức năng của NST?

Câu 2. Sự biến đổi hình thái của NST trong phân bào nguyên phân được biểu hiện qua sự đóng và duối xoắn diễn ra ở các kì ntn?

Lời giải chi tiết

Câu 1.
+ Cấu trúc:

- Gồm 2 crômatit đính với nhau ở tâm động, một số NST còn có eo thứ hai

- Mỗi crômatit bao gồm 1 phân tử ADN và prôtêin histôn

+ chức năng:

- NST là cấu trúc mang gen có bản chất là AND

- NST có khả năng tự nhân đôi , thông qua đó gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể

Câu 2.
Sự biến đổi hình thái của NST trong phân bào nguyên phân

- Ở kì trung gian: NST ở dạng sợi mảnh, duỗi xoắn cực đại, tại kì này xảy ra sự nhân đôi của ADN.

- Kì đầu: Thoi phân bào hình thành nối liền 2 cực của tế bào, Các crômatit trong mỗi NST kép đóng xoắn và co ngắn.

- Kì giữa: NST kép đóng xoắn cực đại, có hình dạng và kích thước điển hình và sau đó các NST kép tập trung thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

- Kì sau; Mỗi crômatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn rồi phân li về 2 cực của tế bào nhờ sự co rút của các sợi tơ vô sắc, lúc này các NST bắt đầu giãn xoắn để trở thành các sợi mảnh

.- Kì cuối: Các crômatit được phân chia 1 cách đồng đều về 2 cực của tế bào, nhân bắt đầu phân chia và màng nhân được hình thành, NST đã giãn xoắn cực đại và trở thành chất nhiễm sắc

.Kết quả: Mỗi tế bào con có bộ NST giống tế bào mẹ cả về số lượng lẫn cấu trúc.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí