CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bình chọn:
4.6 trên 143 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Xem lời giải

Thí nghiệm sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết ADN

1. Mục tiêu: Sau khi thực hành thí nghiệm này học sinh cần : Tự mình tiến hành tách chiết được ADN ra khỏi tế bào bằng các hóa chất và dụng cụ đơn giản theo quy trình đã cho.

Xem lời giải

Thí nghiệm về enzim catalaza

1. Mục tiêu: Sau khi thực hành bài này, học sinh cần : Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lên hoạt tính của enzim catalaza.

Xem lời giải

Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào - trang 53

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1 trang 56 sinh học lớp 10

Giải bài 1 trang 56 SGK Sinh học 10. Thế nào là năng lượng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 SGK Sinh 10

Giải bài 2 trang 56 SGK Sinh học 10. Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Năng lượng của tế bào được dự trữ trong các hợp chất nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 SGK Sinh 10

Giải bài 3 trang 56 SGK Sinh học 10. Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài