PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bình chọn:
4.2 trên 40 phiếu
Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào - trang 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Quan sát hình 1 và giải thích các khái niệm cơ bản - trang 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1 trang 9 sinh học lớp 10

Giải bài 1 trang 9 SGK Sinh học 10. Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức cơ bản.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SGK Sinh 10

Giải bài 2 trang 9 SGK Sinh học 10. Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là gì? Nêu một số ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SGK Sinh 10

Giải bài 3 trang 9 SGK Sinh học 10. Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 SGK Sinh 10

Giải bài 4 trang 9 SGK Sinh học 10. Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:

Xem lời giải

Câu 1 SGK trang 12 sinh học lớp 10

Giải bài 1 trang 12 SGK Sinh học 10. Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào thuộc sinh vật nhân thực?

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SGK Sinh 10

Giải bài 2 trang 13 SGK Sinh học 10. Hãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 SGK Sinh 10

Giải bài 3 trang 13 SGK Sinh học 10. Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng nhất: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất