ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 10

Bình chọn:
4.4 trên 40 phiếu
Đề thi học kì 2 Sinh lớp 10 năm 2020-2021 THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 10 năm 2020-2021 THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa với đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh lớp 10

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Sinh học 10 sắp tới.

Xem chi tiết

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất