CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Bình chọn:
4.5 trên 76 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Thu hoạch về thí nghiệm co và phản co nguyên sinh Thu hoạch về thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

1. Quan sát tế bào ban đầu Ban đầu tế bào được ngâm trong nước cất → nước thấm vào tế bào → tế bào trương nước → khí khổng mở ra...

Xem chi tiết
Nội dung và cách tiến hành thí nghiệm co Nội dung và cách tiến hành thí nghiệm co

Quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào biểu bì lá cây.

Xem chi tiết
Chuẩn bị thí nghiệm co và phản co nguyên sinh Chuẩn bị thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

1. Mẫu vật Lá thài lài tía hoặc một số lá cây có tế bào với kích thước tương đối lớn và dễ tách lớp biểu bì ra khỏi lá.

Xem chi tiết
Mục tiêu Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, học sinh cần : - Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính hiển vi và kĩ năng làm tiêu bản hiển vi.

Xem chi tiết
Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ - trang 31 Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ - trang 31

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài