Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đề bài

Câu 1. Trình bày cấu tạo và chức năng của thành tế bào vi khuẩn?

Câu 2. Thế nào là vận chuyển thụ động? Sự khuếch tán các chất qua màng phụ thuộc vào các yếu tố nao?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

* Cấu tạo

- Thành phần hóa học quan trong tạo nên thành tế bào là peptidoglycan. Peptidoglycan là chuỗi cacbohidrat liên kết vói nhau bằng các đoạn polipeptit ngắn

-  Dựa và cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào người ta chia vi khuẩn thành 2 loại:

+ Vi khuẩn Gram dương có màu tím khi nhuộm bằng phương pháp Gram

+ Vi khuẩn Gram âm có màu đỏ khi nhuộm bằng phương pháp Gram

* Chức năng:

Thành tế bào quy định hình dạng của tế bào

Câu 2:

Vận chuyển thị động là phương thức vận chuyển các chất qua màng  mà không cần tiêu tốn năng lượng.

Sự khuếch tán qua màng phụ thuộc vào:

- Sự chênh lệch về nồng độ  của chất tan giữa môi trường bên trong và môi trường bên ngoài tế bào

- Tương quan về kích thước phân tử của các chất tan, kích thước của vật chất  được khuếch tán với đường kính lỗ màn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí