Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

Câu 1. Dựa vào cấu trúc của tế bào người ta chia chúng thành mấy nhóm?

A. 2 nhóm                              B. 3 nhóm

C. 4 nhóm                              D. 5 nhóm

Câu 2. Mọi tế bào gồm mấy phần cơ bản?

A. 2 phần: màng sinh chất và nhân

B. 3 phần: màng sinh chất, tế bào chất và nhân

C. 3 phần: màng sinh chất, tế bào chất, nhân hoặc vùng nhân

D. 2 phần: màng tế bào và vùng nhân

Câu 3. Cho các đặc điểm sau:

(1) Chưa có nhân hoàn chỉnh

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Tế bào chất không có hệ thống nội màng

(4) Thành tế bào được cấu tạo bởi glicogen

(5) Kích thước lớn, dao động từ 1 - 5μm.

Có bao nhiêu đặc điểm nói lên cấu trúc của tế bào nhân sơ?

A. 1                                        B. 3

C. 2                                        D. 4

Câu 4. Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ:

A. Peptidoglican

B. Glugican

C. Kitin

D. Pôlisaccarit

Câu 5. Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm?

A. Chứa một phân tử ADN dạng vòng

B. Chứa một phân tử ADN mạch thẳng, xoắn kép

C. Được bao bọc bởi lớp màng và chứa một phân tử ADN dạng vòng

D. Chứa một phân tử ADN liên kết với protein

Câu 6. Tế bào vi khuẩn có chứa bào quan?

A. Lizoxom                       B. Riboxom

C. Trung thể                     D. Lưới nội chất

Câu 7. Plasmit:

A. Là tên gọi khác của ADN dạng vòng ở trong vùng nhân của tế bào vi khuẩn

B. Gồm nhiều phân tử ADN dạng vòng, có kích thước nhỏ nằm ngoài vùng nhân.

C. Gồm nhiều phân tử ADN ở ngoài vùng nhân

D. Gồm 1 phân tử ADN dạng vòng ở trong vùng nhân và các phân từ ADN khác ở ngoài vùng nhân

Câu 8. Tế bào vi khuẩn được gọi là tế bào nhân sơ vì?

A. Vi khuẩn xuất hiện rất sớm

B. Vi khuẩn chứa trong nhân một phân tử ADN dạng vòng

C. Vi khuẩn có cấu trúc đơn bào

D. Vi khuẩn chưa có màng nhân

Câu 9. Người ta chia vi khuẩn ra hai loại là vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm dựa vào?

A. Cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào

B. Cấu trúc của nhân tế bào

C. Số lượng plasmit trong tế bào chất của vi khuẩn

D. Khả năng chịu nhiệt của vi khuẩn

Câu 10. Khi nhuôm màu bằng phương pháp nhuộm Gram, vi khuẩn gram âm có màu gì?

A. Màu vàng                          B. Màu đỏ

C. Màu hồng                          D. Màu tím

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

A

2

C

3

B

4

A

5

A

6

B

7

B

8

D

9

A

10

C

Câu 1 

Thế giới tế bào rất đa dạng, tuy nhiên dựa vào cấu trúc của chúng mà người ta chia thành 2 nhóm: tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Chọn A

Câu 2

Tất cả các tế bào đều gồm 3 phần cơ bản: Màng sinh chất (màng tế bào), tế bào chất và vùng nhân (hoặc nhân). 

Chọn C

Câu 3 Các đặc điểm của tế bào nhân sơ là:

- Chưa có nhân hoàn chỉnh (nhân chưa có màng bao bọc nên được gọi là vùng nhân)

- Tế bào không có hệ thống nội màng và không có các bào quan có mang bao bọc

- Kích thước rất nhỏ từ khoảng 1 - 5μm

- Thành tế bào được cấu tạo từ peptidoglican

Như vậy có (1), (2), (3) đúng. 

Chọn B

Câu 4

Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ peptidoglican, bao bọc bên ngoài tế bào và giữ cho vi khuẩn có hình dạng ổn định. 

Chọn A

Câu 5 

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn (hay tế bào nhân sơ) đều không có màng bao bọc và chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng.

Chọn A

Câu 6

Trong tế bào vi khuẩn có chứa các hạt riboxom (ribosome) được cấu tạo từ ARN và protein. 

Chọn B

Câu 7 

Ngoài vùng nhân, một số tế bào vi khuẩn còn chứa nhiều phân tử ADN dạng vòng nhỏ khác được gọi là plasmit. 

Chọn B

Câu 8

Vì nhân của tế bào vi khuẩn có cấu tạo còn đơn sơ, chưa có màng nhân bao bọc, vật chất di truyền chỉ gồm 1 phân tử ADN dạng vòng nên người ta gọi chúng là tế bào nhân sơ. 

Chọn D

Câu 9 

Dựa vào cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào mà người ta chia vi khuẩn thành gram âm và gram dương. Khi nhuộm màu thành tế bào, gram âm có màu đỏ, gram dương có màu tím.

Chọn A

Câu 10 

Dựa vào cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào mà người ta chia vi khuẩn thành gram âm và gram dương. Khi nhuộm màu thành tế bào, gram âm có màu hồng, gram dương có màu tím.

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.