Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

Đề bài

Câu 1. Nêu cấu tạo và chức năng của ti thể?

Câu 2. Thế nào là vận chuyển thụ động? Phân biệt các khái niệm môi trường ưu trương, môi trường nhược trương, môi trường đẳng trương?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

- Cấu tạo:

+ Ti thể được bao bọc bởi lớp màng kép có cấu tạo giống như màng sinh chất

+ Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc thành các mào mang nhiều loại eim hô hấp

+ Màng trong là chất nền chứa riboxom và AND

- Chức năng:

Chứa nhiều enzim hô hấp có nhiệm vụ chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào

Câu 2:

- Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng

- MT ưu trương là môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ các chất tan cao hơn nồng độ các chat đó bên trong tế bào

- MT nhược trương là môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ các chất tan thấp hơn nồng độ các chất đó bên trong tế bào

- MT đẳng trương là môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ các chất tan bằng nồng độ các chất tan đó bên trong ted bào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài