Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đề bài

Câu 1. Thế nào là chu kì tế bào? Nêu diễn biến của kì trung gian?

Câu 2. So sánh sự khác nhau giữa NST thường và NST giới tính?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Chu kì tế bào là trình tự các giai đoạn mà tế bào phải trải qua trong khoang thời gian giữa 2 lần phân bào. Chu kì tế bào gồm 2 giai đoạn: kì trung gian và quá trình nguyên phân

Kì trung gian gồm 3 pha

- Pha G1 :ngay sau khi mới được hình thành, tế bào bước vào pha G1, tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng. Khi các tế bào tang trưởng đến 1 kích thước thích hợp nhất thì nhân đôi AND để chuẩn bị cho phân bào

- Pha S: pha nhân đôi AND và NST . Các NST nhân đôi nhưng vẫn dính với nhau ở tâm động tạo nên một NST kép gồm 2 nhiễm sắc tử

- Pha G2: kết thúc pha S tế bào vào pha G2, ở pha này tế bào tổng hợp tất cả những gì cần thiết cho sự phân bào

Câu 2.

NST thường

NST giới tính

Gồm nhiều cặp

Chỉ gồm 1 cặp

Tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau ở cả giới đực và giới cái

Có thể tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY) , khác nhau ở 2 giới

Gen nằm trên NST thường quy định các tính trạng thường

Gen nằm trên NST giới tính quy định giới tính và các tính trạng có liên quan đến giới tính

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí