Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

Câu 1: Nêu vai trò cảu các nguyên tố đa lượng và vi lương đối với sự sống của sinh vật?

Câu 2: Tại sao trâu và bò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu lại khác thịt bò?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1:

- Vai trò nguyên tố đa lượng

+ Các nguyên tố đa lượng ( C, H, O) chiếm tới 96% khối lượng cơ thể sống

+ Các nguyên tố đa lượng tạo nên các đại phân tử hữu cơ: protein, lipit, cacbonhidrat, axit nucleic là những chất hóa học tạo  nên cơ thể sống

- Vai trò các nguyên tố vi lượng

+ Ảnh hưởng đến hoạt động của các loại hooc môn

+ Là một trong những thành phần cảu enzim và xúc tác hoạt động của enzim

Câu 2:

Vì  AND của trâu khác AND cảu bò nên mặc dù nguyên liệu aa được lây từ cỏ có thể giống nhau. Nhưng dưới khuôn mẫu tổng hợp của gen ở trâu khác ở bò dẫn tới protein trâu khác protein bò.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.