Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

Câu 1. Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia saccarit ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa?

A. Khối lượng của phân tử

B.  Độ tan trong nước

C. Số loại đơn phân có trong phân tử

D. Số lượng đơn phân có trong phân tử

Câu 2. Loại đường cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?

A. Glucozo                       B. Kitin

C. Saccarozo                   D. Fructozo

Câu 3. Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?

A. Lactozo                       B. Mantozo

C. Xenlulozo                    D. Saccarozo

Câu 4. Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H, O, N

(4) Có công thức tổng quát: Cn(H2O)m

(5) Tan tốt trong nước

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?

A. 2                                        B. 3

C. 4                                        D. 5

Câu 5. Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình hô hấp của tế bào là?

A. Xenlulozo                      B.  Glucozo

C. Saccarozo                     D. Fructozo

Câu 6. Ăn quá nhiều đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh gì trong các bệnh sau đây?

A. Bệnh tiểu đường

B. Bệnh bướu cổ

C. Bệnh còi xương

D. Bệnh gút

Câu 7. Hợp chất nào sau đây khi bị thủy phân chỉ cho một loại sản phẩm là glucozo?

A. Lactozo                     B. Xenlulozo

C. Kitin                           D. Saccarozo

Câu 8. Loại đường có trong thành phần cấu tạo của ADN và ARN là?

A. Mantozo                            B. Fructozo

C. Hecxozo                            D.  Pentozo

Câu 9. Cho các nhận định sau:

(1) Glicogen là chất dự trưc trong cơ thể động vật và nấm

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(3) Glicogen do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng mạch thẳng

(4) Tinh bột do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng phân nhánh và không phân nhánh

(5) Glicogen và tinh bột đều được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng và loại nước

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng?

A. 2                                        B. 3

C. 4                                        D. 5

Câu 10. Loại đường nà sau đây không phải là đường 6 cacbon?

A. Glucozo                        B. Fructozo

C. Galactozo                     D. Đêôxiribozo

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

D

2

B

3

C

4

B

5

B

6

A

7

B

8

D

9

C

10

D

Câu 1 

Dựa vào số lượng đơn phân mà người ta chia saccarit thành đường đơn, đường đôi và đường B

Chọn D

Câu 2 

Loại đường cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là kitin

Chọn B

Câu 3 

Xenlulozo là một loại đường được cấu tạo từ các đơn phân là glucozo bằng các liên kết glicozit tạo ra các vi sợi xenlulozo. Các vi sợi này cần phải có enzim xenlulaza đế phân hủy chúng thành glucozo. Tuy nhiên cơ thể chúng ta không có enzim loại này. vì vậy, chúng ta không thể tiêu hóa được loại đường xenlulozo.

Chọn C.

Câu 4 

Polisaccarit có những đặc điểm sau đây:

- Được cấu tạo bởi các nguyên tố C, H, O theo nguyên tắc đa phân. Mỗi đơn phân là 1 phân tử glucozo. Do đó, khi thủy phân ta thu được glucozo.

- Không tan trong nước

- Có công thức tổng quát là Cn(H2O)m

 Vậy ý (1), (2) (4) đúng.

Chọn B.

Câu 5 

Quá trình hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ (glucozo…) thành CO2 và H2O.

Chọn B.

Câu 6 

Khi ăn quá nhiều đường, dẫn đến lượng đường trong máu của cơ thể chúng ta sẽ bị dư thừa và dẫn đến bệnh tiểu đường.

Chọn A.

Câu 7 

Chỉ có xenlulozo là được cấu tạo duy nhất loại 1 đơn phân là glucozo. Còn lại lactozo, saccarozo, kitin được cấu tạo từ glucozo va fructozo. Do đó khi thủy phân thì chỉ có xenlulozo tạo ra 1 loại sản phẩm.

Chọn B.

Câu 8 

Trong ADN và ARN được cấu tạo bởi đường đêoxiribozo và ribozo. Mà 2 loại đường này đều có 5C và thuộc đường pentozo.

Chọn D

Câu 9 

Các ý đúng là:

(1) Glicogen là chất dự trưc trong cơ thể động vật và nấm

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(4) Tinh bột do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng phân nhánh và không phân nhánh

(5) Glicogen và tinh bột đều được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng và loại nước

Chọn C

Câu 10 

Đường đề oxiribôzơ là đường thuộc loại pentozơ (đường 5C)

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.