Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đề bài

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Những chất hữu cơ có thành phần cơ bản được tạo nên từ các nguyên tố đại lượng nào?

A. Protein

B. Axit nucleic

C. Lipit, cacbohidrat

D. Cả A, B và C

Câu 2. Vai trò cơ bản của nước đối với việc duy trì sự sống là?

A. Thành phần cấu tạo của tế bào và nguyên liệu quang hợp

B. Dung môi hòa tan các chất

C. Môi trường cho các phản ứng sinh hóa

D. Cả A B và C

Câu 3. Một phân tử protein có 498 aa thì số lượng liên kết peptit trong phân tử là

A. 498                   B. 497

B. 496                   D. 499

Câu 4. Nguyên tố đại lượng là

A. Cacbon            B. Magie

C.Mangan            D. Đồng

Câu 5. Trong tế bào, chất chứa 1 đầu phân cực và đuôi không phân cực là

A. lipit trung tính.       B. sáp.

C. phôtpholipit            D. triglixêrit.

Câu 6. Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm

A. tinh bột và saccarôzơ.  

B. glicôgen và saccarôzơ.

C. saccarôzơ và xenlulôzơ    

D. tinh bột và glicôgen.

Câu 7. Nếu trung bình 1 aa nặng 110 đvC thì khối lượng của một phân tử protein có 500 aa là

A. 5,5.104            B. 5,5.105

C.5,5.10            D. 5,5.106

Câu 8. Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất?

A. ADN.                           B. Prôtêin. 

C. Cacbohiđrat.                 D. Lipit.

Câu 9. Chiều xoắn của mạch pôlipeptit trong cấu trúc bậc 2 của đa số prôtêin

A. ngược chiều kim đồng hồ. 

B. thuận chiều kim đồng hồ.

C. từ phải sang trái.        

D. Cả B và C

Câu 10. Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi

A. Số vòng xoắn.                                             

B. Chiều xoắn.

C. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit

D.Tỉ lệ (A+T):(G+X)

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

B

A

C

B

A

B

D

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài