Giải bài 26,27,28,29,30 trang 186 SBT Sinh học 10


Giải bài 26,27,28,29,30 trang 186 sách bài tập Sinh học 10: Một chất lạ khi đưa vào cơ thể nhằm tạo đáp ứng miễn dịch được gọi là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26*. Một chất lạ khi đưa vào cơ thể nhằm tạo đáp ứng miễn dịch được gọi là

A. Paratop.

B. Chất sinh miễn dịch (kháng nguyên).

C. Kháng thể.

D. Hapten.

Phương pháp giải:

Xem lại Miễn dịch

Lời giải chi tiết:

Một chất lạ khi đưa vào cơ thể nhằm tạo đáp ứng miễn dịch được gọi là Chất sinh miễn dịch (kháng nguyên).

Chọn B

Câu 27

27*. Phần nằm trên kháng nguyên gắn đặc hiệu với kháng thể được gọi là

A. êpitôp.

B. Paratop.

C. Hapten.

D. Vị trí kết hợp với kháng nguyên.

Phương pháp giải:

Xem lại Miễn dịch

Lời giải chi tiết:

Phần nằm trên kháng nguyên gắn đặc hiệu với kháng thể được gọi là êpitôp.

Chọn A

Câu 28

28*. Phần nằm trên kháng thể gắn đặc hiệu với kháng nguyên được gọi là

A. Êpitôp.

B. Paratop.

C. Hapten.

D. Quyết định kháng nguyên.

Phương pháp giải:

Xem lại Miễn dịch

Lời giải chi tiết:

Phần nằm trên kháng thể gắn đặc hiệu với kháng nguyên được gọi là Paratop.

Chọn B

Câu 29

29*. Tế bào nào sau đây là tế bào thực sự tạo kháng thể ?

A. Tế bào T.

B. Tế bào plasma (biệt hoá từ tế bào B).

C. Đại thực bào.

D. Bạch cầu đơn nhân.

Phương pháp giải:

Xem lại Miễn dịch

Lời giải chi tiết:

Tế bào plasma (biệt hoá từ tế bào B) là tế bào thực sự tạo kháng thể.

Chọn B

Câu 30

30*. Điều nào sau đây là đúng khi nói về prion ?

A. Bị enzim phân giải ADN phá huỷ.

B. Bị enzim phân giải ARN phá huỷ.

C. Bị prôtêaza phá huỷ.

D. Không bị enzim nào trên đây phá huỷ.

Phương pháp giải:

Xem lại Miễn dịch

Lời giải chi tiết:

Ý đúng là C.

Chọn C

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.