Giải bài 1,2,3,4,5 trang 181 SBT Sinh học 10


Giải bài 1,2,3,4,5 trang 181 sách bài tập Sinh học 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói về virut ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Điều nào sau đây là đúng khi nói về virut ?

A. Là thực thể chưa có cấu tạo tế bào.

B. Có kích thước siêu nhỏ, chỉ thấy được dưới kính hiển vi điện tử.

C. Có cấu tạo đơn giản, gồm lõi là axit nuclêic và vỏ là prôtêin - gọi là capsit.

D. Cả 3 ý trên đểu đúng.

Phương pháp giải:

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết:

Cả 3 ý trên đều đúng

Chọn D

Câu 2

2. Điều nào sau đây là đúng khi nói về hệ gen của virut ?

A. Luôn luôn là ADN.

B. Luôn luôn là ARN.

C. Chứa cả ADN và ARN.

D. Chỉ chứa một trong hai loại axit nuclêic là ADN hoặc ARN.

Phương pháp giải:

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết:

Hệ gen của virut chỉ chứa một trong hai loại axit nuclêic là ADN hoặc ARN.

Chọn D

Câu 3

3. Mối quan hệ giữa virut với tế bào là

A. hoại sinh.

B. cộng sinh.

C. kí sinh không bắt buộc.

D. kí sinh nội bào bắt buộc.

Phương pháp giải:

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết:

Mối quan hệ giữa virut với tế bào là kí sinh nội bào bắt buộc.

Chọn D

Câu 4

4. Điều nào sau đây là đúng khi nói về vỏ ngoài virut ?

A. Cấu tạo từ lớp lipit kép và prôtêin do có nguồn gốc từ màng sinh chất của tế bào.

B. Trên bề mặt chứa các prôtêin để gắn đặc hiộu với thụ thể bể mặt của tế bào.

C. Các gai glicôprôtêin bề mặt là kháng nguyên, kích thích cơ thể vật chủ tạo kháng thể miễn dịch.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết:

Cả 3 ý trên đều đúng

Chọn D

Câu 5

5*. Điều nào sau đây không đúng khi nói về virut ?

A. Chưa có cấu tạo tế bào.

B. Chỉ chứa ADN hoặc ARN.

C. Không chứa các enzim dùng cho chuyển hoá vật chất và năng lượng.

D. Trong tự nhiên có thể hoạt động độc lập mà không cần nằm trong tế bào.

Phương pháp giải:

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết:

Trong tự nhiên virut không thể hoạt động độc lập mà không cần nằm trong tế bào.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 181

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.