Bài tập tự giải trang 17

Bình chọn:
4.8 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 17 SBT Sinh học 10 Bài 1 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 17 SBT Sinh học 10: Phân biệt các thuật ngữ sau: a) Tự dưỡng và dị dưỡng, b) Hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí

Xem chi tiết

Bài 2 trang 17 SBT Sinh học 10 Bài 2 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 17 SBT Sinh học 10: Tại sao nói hệ sống là hệ thống toàn vẹn được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, có khả năng tự điều chỉnh và ổn định?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 17 SBT Sinh học 10 Bài 3 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 17 SBT Sinh học 10: Cơ thể người gồm những cấp độ tổ chức nào?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 17 SBT Sinh học 10 Bài 4 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 17 SBT Sinh học 10: Cho biết - con la (là con lai giữa lừa và ngựa) bất thụ (không có khả năng sinh con). Hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng và giải thích tại sao.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 17 SBT Sinh học 10 Bài 5 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 17 SBT Sinh học 10: Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì? Thế nào là hộ sinh thái?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 17 SBT Sinh học 10 Bài 6 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 17 SBT Sinh học 10: Giới sinh vật là gì? Có bao nhiêu giới sinh vật?

Xem chi tiết

bài 7 trang 17 SBT Sinh học 10 bài 7 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 17 SBT Sinh học 10: Hãy điền các đặc điểm chủ yếu của mỗi giới vào các ô trống trong bảng sau đây:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 17 SBT Sinh học 10 Bài 8 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 17 SBT Sinh học 10: Hãy liệt kê các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 9 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 18 SBT Sinh học 10: Hãy viết tên khoa học của hổ và sư tử. Cho biết hổ thuộc loài tỉgris, thuộc chi Felis sư tử thuộc loài leo, thuộc chi Felis.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 10 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 18 SBT Sinh học 10: Em phải làm gì để bảo tồn đa dạng sinh vật ?

Xem chi tiết

Bài 11 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 11 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 18 SBT Sinh học 10: Trình bày đãc điểm thích nghi của thực vật vối đời sống ở cạn.

Xem chi tiết

Bài 12 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 12 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 18 SBT Sinh học 10: Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì ?

Xem chi tiết

Bài 13 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 13 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 18 SBT Sinh học 10: Tại sao thực vật Hạt kín đa dạng về số lượng loài và phân bố rộng rãi trên Trái Đất ?

Xem chi tiết

Bài 14 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 14 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 18 SBT Sinh học 10: Trình bày phương thức dinh dưỡng của vi khuẩn lam? Vai trò của nhóm vi khuẩn này đối với sản xuất nông nghiệp?

Xem chi tiết

Bài 15 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 15 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 18 SBT Sinh học 10: Vì sao nấm không được xếp vào giới Thực vật?

Xem chi tiết

Bài 16 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 16 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 18 SBT Sinh học 10: Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Xem chi tiết

Bài 17 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 17 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 18 SBT Sinh học 10: Vi sinh vật là gì ? Nêu vai trò của vi sinh vật đối với tự nhiên và con người.

Xem chi tiết

Bài 18 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 18 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 18 SBT Sinh học 10: Giới Thực vật có những đặc điểm gì ?

Xem chi tiết

Bài 19 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 19 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 18 SBT Sinh học 10: Hãy nêu các ngành chính của giới Thực vật.

Xem chi tiết

Bài 20 trang 18 SBT Sinh học 10 Bài 20 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 20 trang 17 SBT Sinh học 10: Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng?

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài