CHƯƠNG 2. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 149 SBT Sinh học 10 Bài 1 trang 149 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 149 sách bài tập Sinh học 10: Sự sinh trưởng của vi sinh vật có đặc điểm gì ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 149 SBT Sinh học 10 Bài 2 trang 149 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 149 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong nuôi cấy không liên tục lại phải trải qua pha tiềm phát. Đặc điểm của pha này là gì ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 149 SBT Sinh học 10 Bài 3 trang 149 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 149 sách bài tập Sinh học 10: Trong nuôi cấy không liên tục, khi nào pha tiềm phát bị kéo dài và khi nào được rút ngắn ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 150 SBT Sinh học 10 Bài 4 trang 150 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong sản xuất người ta phải chuẩn bị giống cấp 1, cấp 2, cấp 3...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 150 SBT Sinh học 10 Bài 5 trang 150 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Chất trao đổi bậc I (sơ cấp) và bậc II (thứ cấp) được tạo ra ở pha nào ?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 150 SBT Sinh học 10 Bài 6 trang 150 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong nuôi cấy liên tục không có pha tiềm phát ?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 150 SBT Sinh học 10 Bài 7 trang 150 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Có phải ở pha suy vong vẫn còn các tế bào sống tiến hành trao đổi chất và phân chia không ?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 150 SBT Sinh học 10 Bài 8 trang 150 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Khi nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường dinh dưỡng bắt đầu từ 4 tế bào với thời gian pha tiềm phát dài 1 giờ, thời gian thế hệ là 20 phút. Hãy tính số lượng tế bào tạo thành sau 1 giờ, 3 giờ và nếu một trong 4 tế bào ban đầu bị chết.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 151 SBT Sinh học 10 Bài 9 trang 151 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 151 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao số lượng tế bào trên trục tung của đường cong sinh trưởng của quần thể vi sinh vật lại được biểu diễn dưới dạng lôgarit ?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 151 SBT Sinh học 10 Bài 10 trang 151 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 151 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có thể sinh sản theo các phương thức nào ?

Xem chi tiết

Bài 11 trang 152 SBT Sinh học 10 Bài 11 trang 152 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 152 sách bài tập Sinh học 10: Bào tử là gì? Tại sao vi sinh vật lại hình thành bào tử?

Xem chi tiết

Bài 12 trang 152 SBT Sinh học 10 Bài 12 trang 152 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 152 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh nội độc tố với ngoại độc tố.

Xem chi tiết

Bài 13 trang 152 SBT Sinh học 10 Bài 13 trang 152 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 152 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao nhiều vi khuẩn (ví dụ, Bacillus subtilis) khi sinh trưởng trong điều kiện thuận lợi vẫn tạo bào tử.

Xem chi tiết

Bài 14 trang 152 SBT Sinh học 10 Bài 14 trang 152 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 152 sách bài tập Sinh học 10: Dựa vào nhu cầu ôxi, người ta có thể chia vi sinh vật ra làm mấy nhóm ?

Xem chi tiết

Bài 15 trang 153 SBT Sinh học 10 Bài 15 trang 153 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 153 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao ôxi lại là chất độc đối với tế bào vi sinh vật ?

Xem chi tiết

Bài 16 trang 153 SBT Sinh học 10 Bài 16 trang 153 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 153 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có cách nào để giải độc các gốc ôxi tự do ?

Xem chi tiết

Bài 17 trang 153 SBT Sinh học 10 Bài 17 trang 153 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 153 sách bài tập Sinh học 10: Các vi khuẩn hiếu khí bắt buộc sinh trưởng trong môi trường có ôxi, chúng phải có khả năng tiết enzim gì?

Xem chi tiết

Bài 18 trang 154 SBT Sinh học 10 Bài 18 trang 154 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 154 sách bài tập Sinh học 10: Ngoài các vi khuẩn hiếu khí còn có các vi khuẩn nào có khả năng tiết enzim SOD và catalaza để giải độc gốc ồxi tự do ?

Xem chi tiết

Bài 19 trang 154 SBT Sinh học 10 Bài 19 trang 154 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 154 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao các gói hải sản đông lạnh bán trong siêu thị, bao nilon lại dính vào sản phẩm ?

Xem chi tiết

Bài 20 trang 154 SBT Sinh học 10 Bài 20 trang 154 SBT Sinh học 10

Giải bài 20 trang 154 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao đôi khi thấy hộp thịt bị phồng lên, nếu ăn phải sẽ bị ngộ độc cấp, có thể dẫn đến tử vong ?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài