Giải bài 10 trang 151 SBT Sinh học 10


Giải bài 10 trang 151 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có thể sinh sản theo các phương thức nào ?

Đề bài

Vi sinh vật có thể sinh sản theo các phương thức nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự sinh sản của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết

Vi sinh vật có thể sinh sản vô tính hoặc hữu tính.

- Vi sinh vật sinh sản vô tính chủ yếu là bằng phân đởi.

- Xạ khuẩn là vi khuẩn dạng sợi, sinh sản chủ yếu nhờ hình thành bào tử vô tính.

- Nấm men có thể sinh sản vô tính hoặc hữu tính :

+ Sinh sản vô tính: Phổ biến nhất là nảy chồi. Cũng có loại (nấm men làm rượu rum) sinh sản bằng phân đôi.

+ Sinh sản hữu tính: Hai tế bào đơn bội (n) tiếp hợp với nhau tạo thành tế bào lưỡng bội (2n). Tế bào lưỡng bội giảm phân tạo bào tử (đơn bội) nằm trong túi bào tử..

- Nấm mốc có thể sinh sản vô tính hoặc hữu tính .

+ Sinh sản vô tính : Hình thành bào tử vô tính gắn thành chuỗi hoặc nằm trong túi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập có lời giải trang 149

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài