Giải bài 16,17,18,19,20 trang 183 SBT Sinh học 10


Giải bài 16,17,18,19,20 trang 183 sách bài tập Sinh học 10: Ở giai đoạn nào sau đây các thành phần của virut va chạm ngẫu nhiên để tạo virut mới ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Ở giai đoạn nào sau đây các thành phần của virut va chạm ngẫu nhiên để tạo virut mới ?

A. Hấp phụ.

B. Xâm nhập.

C. Sinh tổng hợp.

D. Lắp ráp.

E. Giải phóng.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Ở giai đoạn Lắp ráp các thành phần của virut va chạm ngẫu nhiên để tạo virut mới.

Chọn D

Câu 17

17. Ở giai đoạn nào sau đây virut tìm cách phá vỡ tế bào để ra ồ ạt hoặc nảy chồi để ra từ từ ?

A. Hấp phụ.

B. Xâm nhập.

C. Sinh tổng hợp.

D. Lắp ráp.

E. Giải phóng.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Ở giai đoạn Giải phóng virut tìm cách phá vỡ tế bào để ra ồ ạt hoặc nảy chồi để ra từ từ.

Chọn E

Câu 18

18. Tại sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập và lây nhiễm cho một hoặc một vài loại tế bào nhất định ?

A. Do không phù hợp về hộ gen.

B. Do không phù hợp về enzim.

C. Do không phù hợp giữa prôtêin bề mặt virut và thụ thể bề mặt tế bào.

D. Do tế bào tiết chất ức chế sự xâm nhập của virut.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập và lây nhiễm cho một hoặc một vài loại tế bào nhất định do không phù hợp giữa prôtêin bề mặt virut và thụ thể bề mặt tế bào.

Chọn C

Câu 19

19. Tế bào cung cấp vật liệu nào sau đây để giúp virut nhân lên ?

A. Năng lượng.

B. Ribôxôm.

C. Các nuclêôtit và ARN vận chuyển.

D. Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Tế bào cung cấp năng lượng, ribôxôm, các nuclêôtit và ARN vận chuyển để giúp virut nhân lên.

Chọn D

Câu 20

20. Trong quá trình nhân lên, virut không nhận được thứ nào sau đây từ vật chủ ?

A. Năng lượng

B. Ribôxôm

C. mARN sớm.

D. Nuclêôtit và tARN.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình nhân lên, virut không nhận được mARN sớm từ vật chủ.

Chọn C

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 181

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.