Giải bài 2 trang 33 SBT Sinh học 10


Giải bài 2 trang 33 SBT Sinh học 10: Häy giải thích tại sao nước tự do trong tế bào có tính chất lí hóa điển hình của H20, còn nước liên kết không có tính lí hóa điển hình ấy?

Đề bài

Häy giải thích tại sao nước tự do trong tế bào có tính chất lí hóa điển hình của H2O, còn nước liên kết không có tính lí hóa điển hình ấy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lời giải chi tiết

- Phân tử nước cấu tạo gồm 1 nguyên tử oxi và 2 nguyên tử hiđro. Trong đó nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử oxi bằng liên kết hiđro. Đầu nguyên tử oxi mang điện tích âm, còn nguyên tử hiđro mang điện tích dương. Nên phân tử nước có thính phân cực.

- Nước tự do ở trong tế bào, các liên kết hiđro không bền vững và luôn bị bẻ gãy nên nó có đầy đủ tính chất hóa lý của H2O.

- Còn nước liên kết, liên kết hiđro trong phân tử nước luôn bền vững nên nó không có các tính chất hóa lí của H20.

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Giải bài 3 trang 33 SBT Sinh học 10

  Giải bài 3 trang 33 SBT Sinh học 10: Trên bề mặt của quả dưa chuột tươi thường có nhiệt độ luôn thấp hơn môi trường 1-2 độ C.

 • Giải bài 4 trang 33 SBT Sinh học 10

  Giải bài 4 trang 33 SBT Sinh học 10: Protein có nhiều bậc cấu trúc (bậc 1, 2, 3, 4). Bậc cấu trúc nào dễ bị thay đổi, vì sao? Cấu trúc nhiều bậc của protein có ý nghĩa gì?

 • Giải bài 5 trang 33 SBT Sinh học 10

  Giải bài 5 trang 33 SBT Sinh học 10: Trong cấu trúc bậc 1 của protein xảy ra đột biến mất 1 axit amin nào đó có dẫn tới sự thay đổi hoạt tính của protein hay không?

 • Giải bài 6 trang 33 SBT Sinh học 10

  Giải bài 6 trang 33 SBT Sinh học 10: Mô tả cấu trúc của hemoglobin và chỉ ra những điểm cấu tạo phù hợp với chức năng.

 • Giải bài 7 trang 33 SBT Sinh học 10

  Giải bài 7 trang 33 SBT Sinh học 10: Vẽ sơ đồ cấu trúc của một axit amin. Các aixt amin giống và khác nhau như thế nào? Thành phần nào trong cấu trúc của protein quyết định tính chất lí hóa và hoạt tính của protein?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí