Giải bài 8 trang 33 SBT Sinh học 10


Đề bài

Cho hình vẽ bên:

a) Hãy mô tả cấu trúc và những nguyên tắc được thể hiện trong hình vẽ.
b) Những nguyên tắc đó có ý nghĩa gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết ADN

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tắc đa phân: ADN được cấu tạo từ các đơn phân là nucleotit, gồm 4 loại A, T, G, X.

- Nguyên tắc bổ sung Các nucleotit của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.
+ A – T liên kết với nhau bằng 2 liên kết H
+ G - X liên kết với nhau bằng 3 liên kết H
- Nguyên tắc bán bảo toàn (giữ lại một nửa): trong quá trình tổng hợp AND con 1 mạch của AND mẹ sẽ được giữ lại. AND con có 1 mạch có nguồn gốc từ AND mẹ, 1 mạch được lấy từ nguyên liệu môi trường nội bào.

b) Ý nghĩa của nguyên tắc bổ sung

- Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho phân tử ADN vừa có tính ổn định để thực hiện chức năng bảo quản thông tin di truyền, vừa dễ dàng tách rời 2 mạch đơn để thực hiện các chức năng tự sao và sao mã trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền.

- Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho phân tử ADN có khả năng tự sao chép chính xác để tạo ra các phân tử ADN mới giống hệt nó, từ đó đảm bảo cho sự ổn định ADN đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào trong cơ thể và qua các thế hệ kế tiếp nhau.

- Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho sự truyền đạt thông tin di truyền từ ADN m-ARN trong quá trình tổng hợp m-ARN.

- Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho sự xác định đúng vị trí các axit amin trên chuỗi polypeptit trong quá trình giải mã tổng hợp prôtêin. Nhờ đó thông tin di truyền đã được truyền đạt chính xác từ ADN prôtêin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 9 trang 33 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 33 SBT Sinh học 10: Hãy chỉ ra những điểm trong cấu tạo của ARN phù hợp với chức năng?

 • Giải bài 10 trang 33 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 33 SBT Sinh học 10: Trình bày cấu trúc hóa học, tính chất vật lý và ý nghĩa sinh học của nước.

 • Giải bài 11 trang 34 SBT Sinh học 10

  Giải bài 11 trang 34 SBT Sinh học 10: Hoàn thành bảng sau bằng cách điền các nguyên tố hoá học vào ô trống cho phù hợp:

 • Giải bài 12 trang 34 SBT Sinh học 10

  Giải bài 12 trang 34 SBT Sinh học 10: Hầu hết các tính chất đặc biệt của nước được quyết định bởi đặc điểm nào của các phân tử nước?

 • Giải bài 13 trang 34 SBT Sinh học 10

  Giải bài 13 trang 34 SBT Sinh học 10: Hãy cho biết tính chất và vai trò của một vài đại diện của đường đơn, đường đôi và đường đa.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.