Giải bài 23 trang 35 SBT Sinh học 10


Giải bài 23 trang 35 SBT Sinh học 10: Trình bày cấu trúc phân tử ADN theo mô hình của Oatxon – Crick.

Đề bài

Trình bày cấu trúc phân tử ADN theo mô hình của Oatxon – Crick.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết ADN

Lời giải chi tiết

ADN có cấu trúc xoắn kép gồm hai chuỗi polinuclêôtit song song ngược chiều nhau và xoắn đều quanh một trục tưởng tượng tượng từ trái sang phải 

Cấu trúc này giống như một chiếc thang dây xoắn trong đó hai dây thang là các phân tử đường và gốc phốt phát xếp xen kẽ nhau, còn mỗi bậc thang là cặp bazo nito liên kết với nhau.

Các bazơ nito của hai chuỗi polinucleotit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung : 1 bazo nito lớn liên kết với 1 bazơ nito bé 

+ A liên kết T bằng 2 liên kết H 

+ G liên kết X bằng 3 liên kết H

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 24 trang 35 SBT Sinh học 10

  Giải bài 24 trang 35 SBT Sinh học 10: Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN.

 • Giải bài 25 trang 35 SBT Sinh học 10

  Giải bài 25 trang 35 SBT Sinh học 10: Một đoạn AND có 2400 nucleotit, có hiệu của A với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen. a) Xác định số nucleotit từng loại của AND. b) Xác định số liên kết hidro có trong đoạn mạch đó.

 • Giải bài 26 trang 35 SBT Sinh học 10

  Giải bài 26 trang 35 SBT Sinh học 10: Gen B có 3000 nucleotit có A + T = 60% số nucleoti của gen. a)Xác định chiều dài của B b) Số nucleotit từng loại của gen B là bao nhiêu.

 • Giải bài 27 trang 35 SBT Sinh học 10

  Giải bài 27 trang 35 SBT Sinh học 10: Chiều dài của phân tử ADN là 34000 nm. Phân tử ADN này có 400000G. a)Xác định số vòng xoắn trong phân tử ADN. b)Xác định số lượng nucleoti từng loại trong phân tử ADN.

 • Giải bài 28 trang 35 SBT Sinh học 10

  Giải bài 28 trang 35 SBT Sinh học 10: Một chuỗi polipeptit có 200 axit amin, xác định số nucleotit trên phân tử mARN mã hóa chuỗi polopeptit.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí