Bài 66 trang 109 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 66 trang 109 VBT toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách: a)15.12 – 3.5.10; b)45 – 9.(13+5); c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Đề bài

Tính bằng hai cách:

a) \(15.12 - 3.5.10\);

b) \(45 - 9.(13+5)\);

c) \(29.(19 - 13) - 19. (29 - 13)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; nếu không có ngoặc thì nhân chia trước, cộng trừ sau. 

Cách 2: Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng hoặc phép trừ:

\(a. (b + c) = a.b + a. c\)

Hoặc \(a. (b - c) = a.b - a.c\)

Lời giải chi tiết

a) Cách 1:

\(15.12 - 3.5.10 \\= 180 - 150 = 30\)

Cách 2: 

\(15.12 - 3.5.10 \\= 15.12 - 15.10\\ = 15.(12 - 10) \\= 15.2 = 30\)

b)  Cách 1:

\(45 - 9.(13 + 5) \\= 45 - 9.18 \\= 45 - 162 \\= - (162 - 45) \\= -117\)

Cách 2:

\(45 - 9.(13 + 5) \\= 45 - 9.13 - 9.5 \\= 45 - 45 - 9.13= -117\)

c) Cách 1:

\(29.(19 - 13) – 19.(29 - 13) \\= 29.6 – 19.16 \\= 174 – 304 \\= - (304 - 174) \\= -130\)

Cách 2:

\(29.(19 - 13) - 19.(29 - 13) \)

\(= 29.19 - 29.13 - 19.29 + 19.13\)

\(= 13.(-29 + 19)\)

\(= 13.(-10) = -130\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí