Bài 48 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 48 trang 35 VBT toán 6 tập 1. Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8...

Đề bài

Khi chia số tự nhiên \(a\) cho \(12\), ta được số dư là \(8\). Hỏi số \(a\) có chia hết cho \(4\) không ? Có chia hết cho \(6\) không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a \, \vdots  m ; b \, \vdots \,  m\) thì \((a + b ) \, \vdots \;  m\)

\(a \,\not  {\vdots} \, m ; b \, \vdots\;  m \) thì \((a + b  ) \,\not  {\vdots} \, m\)

Lời giải chi tiết

Khi chia \(a\) cho \(12\), ta được số dư là \(8\) nên \(a\) có thể viết dưới dạng 

\(a=12.k+8\) với \(k\in \mathbb N\).

+) Vì \(12k\,\, \vdots \,4\) và \(8\,\, \vdots \,4\) nên \(a\,\, \vdots \,4\).

+) Vì \(12k\, \vdots \,\,6\) nhưng \(8\,\not \vdots \,\,6\) nên \(a\,\not \vdots \,\,6\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí