Bài 46 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho \(7\):

a) \(35 + 49 + 210\);           

b) \(42 + 50 + 140\);             

c) \(560 + 18 + 3\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a \;\, \vdots \; m ; b \;\, \vdots \;  m; c \;\, \vdots \;  m\) thì \((a + b + c ) \, \vdots \;  m\)

\(a \;\not  {\vdots} \, m ; b \, \vdots \; m; c \, \vdots \; m\) thì \((a + b + c ) \;\not  {\vdots}\, m\). 

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, ta có:

a) Tổng \((35 + 49 + 210)\) có \(35\, \vdots \;7\;;  49\, \vdots \;7\;;210\, \vdots \; 7\) nên tổng đó chia hết cho \(7\).

b) Tổng \((42 + 50 + 140)\) có  \(42\, \vdots \;7\;;140\, \vdots \;7\;; 50\,\not \vdots \;7\) nên tổng đó không chia hết cho \(7\);

c) Tổng \(560 + 18 + 3=560+(18+3)\)\(\,=560+21\) có \(560\, \vdots \;7\;;21\, \vdots \;7\) nên tổng đó chia hết cho \(7\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.