Bài 47 trang 47 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 47 trang 47 VBT toán 6 tập 2. Tìm x, biết...

Đề bài

Tìm \(x\), biết:

a) \(x-\dfrac{1}{4}=\dfrac{5}{8}.\dfrac{2}{3}\) ;

b) \(\dfrac{x}{126}=\dfrac{-5}{9}.\dfrac{4}{7}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:

\(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\).

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết

a) 

\(\eqalign{
& x - {1 \over 4} = {5 \over 8}.{2 \over 3} \cr
& x - {1 \over 4} = {5.2 \over 8.3}\cr
& x - {1 \over 4} = {5 \over {12}} \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {5 \over {12}} + {1 \over 4} \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {8 \over {12}} = {2 \over 3} \cr} \)

b) 

\(\eqalign{
& {x \over {126}} = {{ - 5} \over 9}.{4 \over 7} \cr 
& {x \over {126}} = {{ (- 5).4} \over 9.7}\cr
& {x \over {126}} = {{ - 20} \over {63}} \cr 
& {x \over {126}} = {{ - 40} \over {126}} \cr
& \,\,\,\,\,\,x = - 40 \cr} \)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Phép nhân phân số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài