Phần câu hỏi bài 10 trang 45, 46 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 10 trang 45, 46 VBT toán 6 tập 2. Phân số 5/22 là tích của hai phân số ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 28

Phân số \(\dfrac{5}{{22}}\) là tích của hai phân số :

(A) \(\dfrac{{ - 5}}{{ - 2}} \cdot \dfrac{{ - 1}}{{ - 11}};\)         (B) \(\dfrac{5}{{11}} \cdot \dfrac{1}{{ - 2}};\)

(C) \(\dfrac{5}{{11}} \cdot \dfrac{1}{2};\)               (D) \(\dfrac{{ - 5}}{2} \cdot \dfrac{1}{{ - 11}}.\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án sai.

Phương pháp giải:

Vận dụng quy tắc : Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và nhân các mẫu với nhau.

Lời giải chi tiết:

(A) \(\dfrac{{ - 5}}{{ - 2}} \cdot \dfrac{{ - 1}}{{ - 11}} = \dfrac{{\left( { - 5} \right).\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 2} \right).\left( { - 11} \right)}} = \dfrac{5}{{22}}\) (Đúng)

(B) \(\dfrac{5}{{11}} \cdot \dfrac{1}{{ - 2}} = \dfrac{{5.1}}{{11.\left( { - 2} \right)}} =  - \dfrac{5}{{22}}\)(Sai)

(C) \(\dfrac{5}{{11}} \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{{5.1}}{{11.2}} = \dfrac{5}{{22}}\)(Đúng)

(D) \(\dfrac{{ - 5}}{2} \cdot \dfrac{1}{{ - 11}} = \dfrac{{\left( { - 5} \right).1}}{{2.\left( { - 11} \right)}} = \dfrac{{ - 5}}{{ - 22}}\)\( = \dfrac{5}{{22}}\) (Đúng)

Chọn B.

Câu 29

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để đạt được kết quả đúng :

Phương pháp giải:

- Vận dụng quy tắc thực hiện phép nhân phân số : Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và nhân các mẫu với nhau.

-  Muốn nhân một số nguyên với một phân số hoặc ngược lại, ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

Lời giải chi tiết:

(A) \(\dfrac{{ - 132}}{5} \cdot \dfrac{9}{{ - 66}} = \dfrac{{2.\left( { - 66} \right).9}}{{5.\left( { - 66} \right)}}\)\( = \dfrac{{2.9}}{5} = \dfrac{{18}}{5}\) (A nối với 4)

(B) \(\left( { - 9} \right) \cdot \dfrac{1}{5} = \dfrac{{\left( { - 9} \right).1}}{5} = \dfrac{{ - 9}}{5}\) (B nối với 3)

(C) \(\dfrac{{ - 16}}{7} \cdot \dfrac{3}{{48}} = \dfrac{{\left( { - 1} \right).16.3}}{{7.16.3}} = \dfrac{{ - 1}}{7}\) (C nối với 1)

(D) \(\dfrac{{ - 5}}{{ - 9}} \cdot \dfrac{{ - 18}}{{20}} = \dfrac{{5.\left( { - 1} \right).\left( { - 9} \right).2}}{{ - 9.5.2.2}} = \dfrac{{ - 1}}{2}\) (D nối với 5)

Câu 30

Điền phân số thích hợp vào chỗ trống :

\(\begin{array}{l}a)\,\dfrac{1}{{2.3}} = \dfrac{1}{2} - .......\\b)\,\dfrac{1}{{3.4}} = \dfrac{1}{3} - .......\\c)\,\dfrac{1}{{4.5}} = ....... - \dfrac{1}{5}\\d)\,\dfrac{1}{{2.3.4}} = \dfrac{1}{2}\left( {....... - \dfrac{1}{{3.4}}} \right)\end{array}\)

Phương pháp giải:

Ý a, b, c : Tìm phân số còn thiếu bằng cách lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Ý d : Tính giá trị của biểu thức trong ngoặc bằng cách lấy \(\dfrac{1}{{2.3.4}}\) chia cho \(\dfrac{1}{2}\) rồi lấy kết quả vừa tìm được cộng với \(\dfrac{1}{{3.4}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}a)\,\dfrac{1}{{2.3}} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3}\\b)\,\dfrac{1}{{3.4}} = \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4}\\c)\,\dfrac{1}{{4.5}} = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{5}\\d)\,\dfrac{1}{{2.3.4}} = \dfrac{1}{2}\left( {\dfrac{1}{{2.3}} - \dfrac{1}{{3.4}}} \right)\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Phép nhân phân số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.