Bài 44 trang 145 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 44 trang 145 VBT toán 6 tập 1. Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu sau ...

Đề bài

Khi nào ta kết luận được \(I\) là trung điểm của  đoạn thẳng \(AB?\) Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong  các câu sau:

a) \(IA=IB\).

b) \(AI+IB=AB\).

c) \(AI+IB=AB\) và \(IA=IB\).

d) \(IA=IB=\dfrac {AB}{2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(I\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) khi \(I\) nằm giữa \(A, B\) và cách đều \(A, B \;(IA = IB)\).

Lời giải chi tiết

a) Câu này sai vì thiếu điều kiện điểm \(I\) nằm giữa \(A,B\).

b) Câu này sai vì thiếu điều kiện điểm \(I\) cách đều \(A,B\).

c) Câu này đúng vì có đủ hai điều kiện của một trung điểm.

d) Câu này đúng vì đó là tính chất trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí