Bài 43 trang 145 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

 Gọi \(O\) là giao điểm của hai đường thẳng \(xx’, yy’.\) Trên \(xx’\) vẽ đoạn thẳng \(CD\) dài \(3cm\), trên \(yy’ \) vẽ đoạn thẳng \(EF\) dài \(5cm\) sao cho \(O\) là trung điểm của mỗi đoạn thẳng ấy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(M\) là trung điểm đoạn \(AB\) thì  \(MA=MB=\dfrac{AB}{2}\)

Lời giải chi tiết

Vì \(O\) là trung điểm của \(CD\) và \(EF\) nên:

\(OC = OD = CD:2 = 3:2 = 1,5cm\)

\(OE = OF = EF:2 = 5:2 = 2,5cm\) 

- Đầu tiên vẽ hai đường thẳng \(xx', yy'\) cắt nhau tại \(O.\)

Cách 1: Nếu dùng compa 

   + Trên đường thẳng \(xx'\), đặt mũi nhọn compa tại điểm \(O\), quay compa có độ mở là \(1,5\,cm\) một vòng tròn sẽ cắt \(xx'\) tại hai điểm. Đó chính là hai điểm \(C\) và \(D\) cần vẽ.

  + Trên đường thẳng \(yy'\), đặt mũi nhọn compa tại điểm \(O\), quay compa có độ mở \(2,5cm\) một vòng tròn sẽ cắt \(yy'\) tại hai điểm \(E\) và \(F\) cần tìm.

Cách 2: Nếu dùng thước kẻ

   + Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng \(xx'\) sao cho vạch \(1,5cm\) trùng với điểm \(O\). Cách vạch chỉ \(0cm\) và \(3cm\) chính là hai điểm \(C, D\) cần vẽ.

   + Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng \(yy'\) sao cho vạch \(2,5cm\) trùng với điểm \(O\). Cách vạch chỉ \(0cm\) và \(5cm\) chính là hai điểm \(E, F\) cần vẽ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.