Bài 35 trang 26 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 35 trang 26 VBT toán 6 tập 1. Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau? a) 2^3 và 3^2 ...

Đề bài

Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau ?

a)    \({2^3}\) và \({3^2}\)

b)    \({2^4}\) và \({4^2}\)

c)    \({2^5}\) và \({5^2}\)

d)    \({2^{10}}\) và \(100.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \({a^n} = \underbrace {a.a...a}_\text{n thừa số a}\,\,\left( {n \ne 0} \right)\) sau đó tính được kết quả từng lũy thừa rồi so sánh chúng với nhau.

Lời giải chi tiết

 a) \({2^3}= 2.2.2 = 8\)

     \({3^2}= 3.3 =  9\)   

Vậy  \({3^2}>{2^3}\)             

 b) \({2^4}= 2.2.2.2 =  16\)

     \({4^2}= 4.4 =  16\)

Vậy \({2^4}={4^2}\)

c) \({2^5}= 2.2.2.2.2 =  32\)

    \({5^2}= 5.5 = 25\)  

Vậy \({2^5}>{5^2}\)            

 d) \(2^{10}= 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 1024\)

Vậy \({2^{10}}>100.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí