Phần câu hỏi bài 7 trang 23, 24 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 7 trang 23, 24 VBT toán 6 tập 1. Khi nhân 7^4.7^2 ta được ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16.

Khi nhân \({7^4}{.7^2}\) ta được

\(\begin{array}{l}(A)\,{7^8}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,{7^6}\\(C)\,{49^8}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,{49^6}\end{array}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

\({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\,\,\left( {a;m;n \in\mathbb N } \right)\)

Lời giải chi tiết:

\({7^4}{.7^2} = {7^{4 + 2}} = {7^6}.\)

Chọn B.

Câu 17.

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau.

(A) Số \({a^2}\) (với \(a \in \mathbb{N}\)) tận cùng bằng \(0,1,4,5,6,9.\)    \(\square\)

(B) Số \({a^2}\) (với \(a \in \mathbb{N}\)) không tận cùng bằng \(2,3,7,8.\)    \(\square\)

Phương pháp giải:

Xét các chữ số tận cùng của a lần lượt là \(0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\) sau đó ta tìm chữ số tận cùng của số \({a^2}\).

Lời giải chi tiết:

 

+) Chữ số tận cùng của \(a\) là \(1\) thì chữ số tận cùng của \({a^2}\) là \(1\).

+) Chữ số tận cùng của \(a\) là \(2\) thì chữ số tận cùng của \({a^2}\) là \(4\).

+) Chữ số tận cùng của \(a\) là \(3\) thì chữ số tận cùng của \({a^2}\) là \(9\).

+) Chữ số tận cùng của \(a\) là \(4\) thì chữ số tận cùng của \({a^2}\) là \(6\).

+) Chữ số tận cùng của \(a\) là \(5\) thì chữ số tận cùng của \({a^2}\) là \(5\).

+) Chữ số tận cùng của \(a\) là \(6\) thì chữ số tận cùng của \({a^2}\) là \(6\).

+) Chữ số tận cùng của \(a\) là \(7\) thì chữ số tận cùng của \({a^2}\) là \(9\).

+) Chữ số tận cùng của \(a\) là \(8\) thì chữ số tận cùng của \({a^2}\) là \(4\).

+) Chữ số tận cùng của \(a\) là \(9\) thì chữ số tận cùng của \({a^2}\) là \(1\).

Vậy A – Đ; B – Đ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.