Bài 32.3, 32.4 trang 49 SBT hóa học 11


Giải bài 32.3, 32.4 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây là sai? A. Các ankin đều cháy khi được đốt trong oxi...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câ 32.3.

Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Các ankin đều cháy khi được đốt trong oxi.

B. Các ankin đều làm mất màu dung dịch KMnO4.

C. Các ankin đều tác dụng với hiđro ở nhiệt độ cao, có chất xúc tác Ni.

D. Các ankin đều tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về ankin Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chỉ có các ank - 1 - in tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac

\( \to\) Chọn D.

Câu 32.4.

Có bao nhiêu ankin có cùng công thức phân tử C5H8?

A. 2 chất   B. 3 chất   C. 4 chất   D. 5 chất

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về đồng phân Ankin Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Viết các đồng phân của C5H8

+ Đồng phân về mạch C ( mạch không phân nhánh và mạch nhánh)

+ Đồng phân về vị trí liên kết ba

 

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32: Ankin

 • Bài 32.5 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.5 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)...

 • Bài 32.6 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.6 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một ankin. Tỉ khối của A đối với hiđro là...

 • Bài 32.7 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.7 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa C2H2 và H2. Tỉ khối của A đối với hiđro là 5. Dẫn 20,16 lít A...

 • Bài 32.8 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.8 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 90 ml A...

 • Bài 32.1, 32.2 trang 49 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.1, 32.2 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài