Bài 32.6 trang 50 SBT hóa học 11


Đề bài

Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một ankin. Tỉ khối của A đối với hiđro là 4,8. Đun nóng hỗn hợp A có mặt chất xúc tác Ni thì phản ứng xảy ra với hiệu suất được coi là 100%, tạo ra hỗn hợp khí B không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với Hiđro là 8.

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về thể tích của từng chất trong hỗn hợp A và hỗn hợp B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Giả sử trong 1 mol A có x mol CnH2n-2 và (1 - x) mol H2  \( \to\) \({M_A}\)

+) Viết PTHH: \({C_n}{H_{2n - 2}} + 2{H_2} \to {C_2}{H_{2n + 2}}\)

+) Theo ĐLBTKL: \({m_A}\) = \({m_B}\) \( \to\) \({M_B}\)

+) Biểu diễn \({M_B}\) theo x \( \to\) n

+) xác định công thức phân tử và phần trăm về thể tích của từng chất.

Lời giải chi tiết

Giả sử trong 1 mol A có x mol CnH2n-2 và (1 - x) mol H2. Khối lượng của 1 mol A là :

\({M_A}\) = (14n - 2)x + 2(1 - x) = 4,8.2 = 9,6 (g/mol) (1)

Khi đun nóng 1 mol A có mặt Ni, tất cả ankin đã biến hết thành ankan (vì B không tác dụng với nước brom) :

\({C_n}{H_{2n - 2}} + 2{H_2} \to {C_2}{H_{2n + 2}}\)

x mol            2x mol         x mol

Số mol khí còn lại trong B là (1 - 2x) mol nhưng khối lượng hỗn hợp B vẫn bằng khối lượng hỗn hợp A tức là bằng 9,6 g. Khối lượng của 1 mol B:

\({M_B} = \dfrac{{9,6}}{{1 - 2{\rm{x}}}}\) = 8.2 = 16 (g/mol) \( \Rightarrow \) x = 0,2.

Thay x = 0,2 vào (1), tìm được n = 3.

Hỗn hợp A : \({C_3}{H_4}\) chiếm 20%, H2 chiếm 80%.

Hỗn hợp B : \({C_3}{H_8}\) chiếm \(\dfrac{{0,2}}{{0,6}}\). 100% = 33%

Vậy H2 chiếm 67%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32: Ankin

 • Bài 32.7 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.7 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa C2H2 và H2. Tỉ khối của A đối với hiđro là 5. Dẫn 20,16 lít A...

 • Bài 32.8 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.8 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 90 ml A...

 • Bài 32.5 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.5 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)...

 • Bài 32.3, 32.4 trang 49 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.3, 32.4 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây là sai? A. Các ankin đều cháy khi được đốt trong oxi...

 • Bài 32.1, 32.2 trang 49 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.1, 32.2 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài