Bài 32.8 trang 50 SBT hóa học 11


Đề bài

Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 90 ml A thu được 120 ml CO2. Đun nóng 90 ml A có mặt chất xúc tác Ni thì sau phản ứng chỉ còn lại 40 ml một ankan duy nhất. Các thể tích đo ở cùng một điều kiện.

1. Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích từng chất trong hỗn hợp A.

2. Tính thể tích O2 vừa đủ để đốt cháy hoàn toàn 90 ml A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Giả sử 90 ml A có x mol CnH2n, y mol CnH2n-2, z mol H2.

+) Viết các PTHH: 

\({C_n}{H_{2n}} + \dfrac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

\({C_n}{H_{2n - 2}} + \dfrac{{3n - 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 1){H_2}O\)

\(2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O\)

\({C_n}{H_{2n}} + {H_2} \to {C_n}{H_{2n + 2}}\)

\({C_n}{H_{2n - 2}} + 2{H_2} \to {C_n}{H_{2n + 2}}\)

+) Khai thác dữ kiện đề bài, lập hệ pt => x, y, n, m

=> Trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết

1. Anken và ankin có thể biến thành cùng một ankan, vậy 2 chất đó có cùng số nguyên tử cacbon. Giả sử 90 ml A có x mol CnH2n, y mol CnH2n-2, z mol H2.

x + y + z = 90 (1)

\({C_n}{H_{2n}} + \dfrac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

x ml                               nx ml

\({C_n}{H_{2n - 2}} + \dfrac{{3n - 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 1){H_2}O\)

y ml                                        ny ml

\(2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O\)

Thể tích CO2 : n(x + y) = 120 (2)

\({C_n}{H_{2n}} + {H_2} \to {C_n}{H_{2n + 2}}\)

x ml           x ml              x ml

\({C_n}{H_{2n - 2}} + 2{H_2} \to {C_n}{H_{2n + 2}}\)

y ml                2y ml             y ml

H2 đã phản ứng : x + 2y = z (3)

Thể tích ankan : x + y = 40 (4)

Giải hệ phương trình tìm được x = 30, y = 10, z = 50, n = 3

Hỗn hợp A : C3H6 (33%) ; C3H4 (11%); H2 (56%).

2) Thể tích O2 là 200 ml.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 32.7 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.7 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa C2H2 và H2. Tỉ khối của A đối với hiđro là 5. Dẫn 20,16 lít A...

 • Bài 32.6 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.6 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một ankin. Tỉ khối của A đối với hiđro là...

 • Bài 32.5 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.5 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)...

 • Bài 32.3, 32.4 trang 49 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.3, 32.4 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây là sai? A. Các ankin đều cháy khi được đốt trong oxi...

 • Bài 32.1, 32.2 trang 49 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.1, 32.2 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.