Bài 32.5 trang 50 SBT hóa học 11


Đề bài

Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh nắm vững tính chất hóa học của các chất để thực hiện dãy chuyển hóa.

Lời giải chi tiết

(1) \(CaC{O_3}\) \(\xrightarrow{{{{1000}^0}C}}\)\(CaO + C{O_2}\)

(2) \(CaO + 3C\)  \(\xrightarrow{{{{2000}^0}C}}\) \(Ca{C_2} + CO\)

(3)\(Ca{C_2} + 2{H_2}O \to {C_2}{H_2} + Ca{(OH)_2}\)

(4) \({C_2}{H_2} + {H_2}\) \(\xrightarrow{{Pd/PbC{O_3},{t^0}}}\)\({C_2}{H_4}\)

(5) \({C_2}{H_4} + {H_2}\) \(\xrightarrow{{Ni,{t^0}}}\)\({C_2}{H_6}\)

(6) \({C_2}{H_2} + HCl\) \(\xrightarrow[{150 - {{200}^0}C}]{{HgC{l_2}}}\)\(C{H_2} = CHCl\)

(7) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32: Ankin

 • Bài 32.6 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.6 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một ankin. Tỉ khối của A đối với hiđro là...

 • Bài 32.7 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.7 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa C2H2 và H2. Tỉ khối của A đối với hiđro là 5. Dẫn 20,16 lít A...

 • Bài 32.8 trang 50 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.8 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 90 ml A...

 • Bài 32.3, 32.4 trang 49 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.3, 32.4 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây là sai? A. Các ankin đều cháy khi được đốt trong oxi...

 • Bài 32.1, 32.2 trang 49 SBT hóa học 11

  Giải bài 32.1, 32.2 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài