Bài 32.5 trang 50 SBT hóa học 11


Giải bài 32.5 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)...

Đề bài

Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh nắm vững tính chất hóa học của các chất để thực hiện dãy chuyển hóa.

Lời giải chi tiết

(1) \(CaC{O_3}\) \(\xrightarrow{{{{1000}^0}C}}\)\(CaO + C{O_2}\)

(2) \(CaO + 3C\)  \(\xrightarrow{{{{2000}^0}C}}\) \(Ca{C_2} + CO\)

(3)\(Ca{C_2} + 2{H_2}O \to {C_2}{H_2} + Ca{(OH)_2}\)

(4) \({C_2}{H_2} + {H_2}\) \(\xrightarrow{{Pd/PbC{O_3},{t^0}}}\)\({C_2}{H_4}\)

(5) \({C_2}{H_4} + {H_2}\) \(\xrightarrow{{Ni,{t^0}}}\)\({C_2}{H_6}\)

(6) \({C_2}{H_2} + HCl\) \(\xrightarrow[{150 - {{200}^0}C}]{{HgC{l_2}}}\)\(C{H_2} = CHCl\)

(7) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32: Ankin

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài