Giải bài 31, 32, 33, 34 trang 101 SBT Sinh học 9


Giải bài 31, 32, 33, 34 trang 101 sách bài tập Sinh học 9.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31. Sinh vật nào sau đây là sinh vật tiêu thụ bậc 1 ?

A. Châu chấu.                    B. Bò, trâu,

C. Hổ, báo.                         D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết chuỗi thức ăn

Lời giải chi tiết:

Cả A và B.

Chọn D

Câu 32

32. Sinh vật nào sau đây là sinh vật ăn thịt?

A. Cây nắp ấm.                        B. Bò.

C. Cừu.                                    D. Thỏ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết chuỗi thức ăn

Lời giải chi tiết:

Cây nắp ấm là sinh vật ăn thịt.

Chọn A

Câu 33

33. Sinh vật nào sau đây thường là mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn ?

A. Thực vật.

B. Động vật ăn thực vật.

C. Động vật ăn thịt.

D. Vi sinh vật phân giải.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết chuỗi thức ăn

Lời giải chi tiết:

Vi sinh vật phân giải thường là mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn 

Chọn D

Câu 34

34. Chuỗi và lưới thức ăn trong tự nhiên được hình thành trên cơ sở mối quan hệ nào sau đây ?

A. Quan hệ cạnh tranh về chỗ ở giữa các loài sinh vật.

B. Quan hệ sinh sản giữa các cá thể cùng loài.

C. Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật.

D. Quan hệ hội sinh giữa các loài sinh vật.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết chuỗi thức ăn

Lời giải chi tiết:

Chuỗi và lưới thức ăn trong tự nhiên được hình thành trên cơ sở mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật

Chọn C

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí