Giải bài 21,22,23,24,25 trang 100 SBT Sinh học 9


Giải bài 21,22,23,24,25 sách bài tập Sinh học 9 trang 100. Phát triển dân số hợp lí là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Phát triển dân số hợp lí là

A. số con sinh ra phù hợp với khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc của gia đình và xã hội.

B. dân số tăng hài hoà với sự phát triển kinh tế - xã hội.

C. phù hợp với điều kiện về tài nguyên và môi trườns của đất nước.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết tăng dân số

Lời giải :

Phát triển dân số hợp lí là:

- số con sinh ra phù hợp với khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc của gia đình và xã hội.

- dân số tăng hài hoà với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- phù hợp với điều kiện về tài nguyên và môi trườns của đất nước.

Chọn D

Câu 22

22. Dấu hiệu để nhận biết một quần xã là

A. tập hợp nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau.

B. các quần thể khác loài đó cùng sống trong một không gian xác định, có cùng lịch sử phát triển lâu dài.

C. các quần thể khác loài đó có quan hệ mật thiết và gắn bó với nhau.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết quần xã

Lời giải :

Cả A, B và C.

Chọn D

Câu 23

23. Độ đa dạng của một quần xã được thể hiện ở

A. số lượng cá thể nhiều.

B. mật độ cá thể cao.  

C. số lượng loài phong phú.

D. đầy đủ 3 loại sinh vật: sản xuất, tiêu thụ và phân giải.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết quần xã

Lời giải :

Độ đa dạng của một quần xã được thể hiện ở số lượng loài phong phú.

Chọn C

Câu 24

24. Dấu hiệu nào sau đây có ở quần xã mà không có ở quần thể ?

A. Tỉ lệ giới tính

B. Mật độ.

C. Thành phần nhóm tuổi

D. Độ nhiều.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết quần xã

Lời giải :

Độ nhiều có ở quần xã mà không có ở quần thể.

Chọn D

Câu 25

25. Trong quần xã sinh vật, giữa các sinh vật khác loài thường có những mối quan hệ nào sau đây ?

A. Quan hệ hỗ trợ

B. Quan hộ đối địch,

C. Không có mối quan hệ nào

D. Cả A và B.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết Quan hệ khác loài

Lời giải :

Trong quần xã sinh vật, giữa các sinh vật khác loài thường có những mối quan hệ: Quan hệ hỗ trợ và Quan hộ đối địch

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - B- Bài tập trắc nghiệm trang 96

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài