Giải bài 16,17,18 ,19,20 trang 99 SBT Sinh học 9


Giải bài 16,17,18 ,19,20 trang 99 sách bài tập Sinh học 9. Nhóm tuổi sinh sản và lao động trong quần thể người là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Nhóm tuổi sinh sản và lao động trong quần thể người là

A. từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi.

B. từ 15 tuổi đến 50 tuổi.

C. từ 15 tuổi đến 64 tuổi. 

D. từ 18 tuổi đến 60 tuổi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết quần thể người

Lời giải chi tiết:

Nhóm tuổi sinh sản và lao động trong quần thể người là từ 15 tuổi đến 64 tuổi. 

Chọn C

Câu 17

17. Trong ba tháp dân số dưới đây, dạng tháp nào là dạng tháp dân số trẻ ?

A. Dạng a.                B. Dạng b.

C. Dạng c.                D. Không dạng nào

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết quần thể người

Lời giải chi tiết:

Dạng a

Chọn A

Câu 18

18. Quần thể người có những đặc điểm nào sau đây mà quần thể sinh vật khác không có?

A. Tỉ lệ giới tính

B. Thành phần nhóm tuổi.

C. Mật độ

D. Kinh tế - xã hội.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết quần thể người

Lời giải chi tiết:

Quần thể người có Kinh tế - xã hội mà quần thể sinh vật khác không có

Chọn D

Câu 19

19. Đặc điểm về kinh tế - xã hội chỉ có ở quần thể người mà không có ở quần thể sinh vật khác vì

A. con người có tư duy.

B. con người có lao động.

C. con người có khả năng cải tạo thiên nhiên.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết quần thể người

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm về kinh tế - xã hội chỉ có ở quần thể người mà không có ở quần thể sinh vật khác vì :

- con người có tư duy.

- con người có lao động.

- con người có khả năng cải tạo thiên nhiên

Chọn D

Câu 5

20. Việc tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến tình trạng nào sau đây ?

A. Thiếu lương thực, thực phẩm; thiếu chỗ ở, thiếu trường học, bệnh viện.

B. Chặt phá rừng, ô nhiễm môi trường.

C. Kinh tế kém phát triển, chất lượng cuộc sống không được nâng cao.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết gia tăng dân số

Lời giải chi tiết:

Cả A, B và C.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí