Giài bài 1,2,3,4,5 trang 96 SBT Sinh học 9


Giài bài 1,2,3,4,5 trang 96 sách bài tập Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau : 1. Quần thể là gì ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Quần thể là gì ?

A. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể khác loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

B. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

C. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, sống trong một số khoảng không gian khác nhau, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

D. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở các thời điểm khác nhau và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết quần thể

Lời giải chi tiết:

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

Chọn B

Câu 2

2. Các cá thể chuột đồng sống trên một cánh đồng lúa khi lúa đang ở thời kì trổ bông. Các cá thể chuột đực và cái có khả năng giao phối với nhau sinh ra những chuột con. Số lượng chuột con phụ thuộc vào lượng thức ăn trên cánh đồng và phụ thuộc vào những kẻ săn mồi.

Tập hợp các cá thể chuột đồng nêu trên là

A. một quần thể

B. một quần xã.

C. một hệ sinh thái

D. một đàn chuột.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết quần thể

Lời giải chi tiết:

Tập hợp các cá thể chuột đồng nêu trên là một quần thể 

Chọn A

Câu 3

3. Dấu hiệu nào sau đây không là dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể ?

A. Tỉ lệ giới tính.

B. Mật độ.

C. Độ nhiều.

D. Thành phần nhóm tuổi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết đăc trưng quần thể

Lời giải chi tiết:

Độ nhiều không phải là dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể mà là của quần xã.

Chọn C

Câu 4

4. Những dấu hiệu đặc trưng của quần thể là

A. tỉ lệ giới tính, mật độ và độ nhiều.

B. mật độ, thành phần nhóm tuổi và độ đa dạng.

C. tỉ lệ giới tính, mật độ và độ thường gặp.

D. tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết đăc trưng quần thể

Lời giải chi tiết:

Những dấu hiệu đặc trưng của quần thể là: tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ.

Chọn D

Câu 5

5. Căn cứ để nhận biết một tập hợp các cá thể sinh vật có phải là một quần thể hay không là

A. có cùng loài hay không.

B. có cùng sinh sống trong một khoảng không gian và thời gian nhất định hay không.

c. có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ mới hay không.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết quần thể

Lời giải chi tiết:

Cả A, B và C.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.