Bài 30.8 trang 85 SBT Vật lý 11


Đề bài

Cho một hệ gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục. Các tiêu cự lần lượt là : f1 = 20 cm; f2 = - 10 cm. Khoảng cách giữa hai quang tâm O1O2 = a = 30 cm. Vật phẳng nhỏ AB đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính và ở trước L1, cách L1 là 20 cm.

a) Xác định ảnh sau cùng của vật, vẽ ảnh.

b) Tìm vị trí phải đặt vật và vị trí của ảnh sau cùng biết rằng ảnh này là ảo và bằng hai lần vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính số phóng đại ảnh: \(K=\dfrac{d'}{d}\)

+ Xét hệ hai thấu kính: \(k=k_1k_2\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
AB-->{A_1}{B_1}-->A'B'\\
{d_1} = 20cm = {f_1};{d_1}' \to \infty \\
{d_2} = a - {d_1}' \to - \infty ;{d_2}' = {f_2} = - 10cm
\end{array}\)

Ảnh ảo cách O2 một đoạn 10cm

\(k = {k_1}{k_2} = \left( { - \dfrac{{{d_1}'}}{{{d_1}}}} \right)\left( { - \dfrac{{{d_2}'}}{{{d_2}}}} \right) = \dfrac{{{d_2}'}}{{{d_1}}}\dfrac{{{d_1}'}}{{{d_2}}} = \left( {\dfrac{{{d_2}'}}{{{d_1}}}} \right)\dfrac{{{d_1}'}}{{a - {d_1}'}} = \left( {\dfrac{{{d_2}'}}{{{d_1}}}} \right)\dfrac{1}{{\dfrac{a}{{{d_1}'}} - 1}}\)

Với d1’ --> ∞; k = 1/2.

Ảnh cùng chiều và bằng 1/2 vật. Vẽ ảnh theo các trị số tính được.

b) Ta phải có d2’ < 0 và |k| = 2

\(\begin{array}{l}
k = {k_1}{k_2};{k_1} = \dfrac{{{f_1}}}{{{f_1} - {d_1}}} = \dfrac{{20}}{{20 - {d_1}}};{k_2} = \dfrac{{{f_2}}}{{{f_2} - {d_2}}} = \dfrac{{10}}{{10 + {d_2}}}\\
{d_2} = a - {d_1}' = 30 - \dfrac{{20{d_1}}}{{{d_1} - 20}} = \dfrac{{10{d_1} - 600}}{{{d_1} - 20}}\\
{k_2} = \dfrac{{10}}{{10 + \dfrac{{10{d_1} - 600}}{{{d_1} - 20}}}} = \dfrac{{10({d_1} - 20)}}{{20{d_1} - 800}} = \dfrac{{{d_1} - 20}}{{2({d_1} - 40)}}\\
\Rightarrow k = \dfrac{{10}}{{40 - {d_1}}} = \pm 2 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{d_{11}} = 35cm \Rightarrow {d_{21}} = - \dfrac{{50}}{3}cm\\
{d_{12}} = 45cm \Rightarrow {d_{22}} = - 6cm
\end{array} \right.
\end{array}\)

d21: ảnh ảo; d22: ảnh thật.

Vậy d = 35cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 30.9 trang 85 SBT Vật lý 11

  Giải bài 30.9 trang 85 SBT Vật lý 11. Cho hệ quang học như Hình 30.3 : f1 = 30 cm ; f2 = -10 cm ; O1O2 = a. a) Cho AO1 = 36 cm, hãy :

 • Bài 30.6; 30.7 trang 84, 85 SBT Vật lý 11

  Giải bài 30.6; 30.7 trang 84, 85 SBT Vật lý 11. Nếu L1 và L2 đều là thấu kính phân kì thì điểm trùng nhau của F1’ và F2 có vị trí :

 • Bài 30.2; 30.3; 30.4, 30.5 trang 84 SBT Vật lý 11

  Giải bài 30.2; 30.3; 30.4, 30.5 trang 84 SBT Vật lý 11. Có hai thấu kính L1 và L2 (Hình 30.1) được ghép đồng trục với F1’ = F2 (tiêu điểm ảnh chính của L1 trùng tiêu điểm vật chính của L2).

 • Bài 30.1 trang 84 SBT Vật lý 11

  Giải bài 30.1 trang 84 SBT Vật lý 11. Chiếu một chùm tia sáng song song tới một hệ hai thấu kính ghép đồng trục thì thấy chùm tia ló cũng là chùm song song.

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.