Bài 30 trang 134 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 30 trang 134 VBT toán 6 tập 1. a) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 26 theo thứ tự giảm dần...

Đề bài

a) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng \(AB,BC,CD,DA\) trong hình \(26\) theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi hình \(ABCD\) (tức là tính \(AB + BC + CD + DA\)).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh hai đoạn thẳng:

- Đoạn thẳng \(EG\) dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng \(CD\) và kí hiệu: \( EG > CD\)

- Đoạn thẳng \(AB\) ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng \(EG\) và kí hiệu: \(AB < EG.\)

Lời giải chi tiết

a) Sử dụng thước kẻ đo độ dài các đoạn thẳng trong hình \(26\). Ta được:

\(AB = 12 mm, BC = 16 mm,\)\( CD = 25 mm, DA = 30 mm\) suy ra: \(AB < BC < CD < DA\)

Vậy thứ tự giảm dần về độ dài các đoạn thẳng là: \(DA, CD, BC, AB.\)

b) Chu vi của hình \(ABCD\) là: 

\(AB + BC + CD + DA \)\(= 12 + 16 + 25 + 30 = 83 (mm)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí