Phần câu hỏi bài 8 trang 135 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 8 trang 135 VBT toán 6 tập 1. Đẳng thức AM + MB = AB đúng với hình vẽ nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 18.

Đẳng thức \(AM + MB = AB\) đúng với hình vẽ nào?

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

 

Phương pháp giải:

Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM+MB=AB.\)

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình 27b ta thấy \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) nên ta có: \(AM + MB = AB\).

Chọn B.

Câu 19.

Xem hình \(28\). Hãy điền vào chỗ trống trong các đẳng thức sau:

\(\begin{array}{l}(A)\,\,PR = ...\\(B)\,\,PQ = ...\\(C)\,\,QR = ...\end{array}\)

Phương pháp giải:

Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM+MB=AB.\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}(A)\,\,PR = PQ + QR\\(B)\,\,PQ = PR - QR\\(C)\,\,QR = PR - PQ\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí