Bài 28 trang 134 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 28 trang 134 VBT toán 6 tập 1. Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 24 theo thứ tự tăng dần.

Đề bài

 Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng \(AB, BC, CA\) trong hình \(24\) theo thứ tự tăng dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh hai đoạn thẳng: 

- Hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) bằng nhau hay có cùng độ dài và kí hiệu là: \(AB = CD.\)

- Đoạn thẳng \(EG\) dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng \(CD\) và kí hiệu: \(EG > CD\)

- Đoạn thẳng \(AB\) ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng \(EG\) và kí hiệu: \(AB < EG.\)

Lời giải chi tiết

Đo các đoạn thẳng, ta được kết quả sau:

\(AC= 18mm\)

\(AB=30mm\)

\(  BC= 35mm\)

Vậy \(AC < AB < BC.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí