Bài 28.16 trang 80 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Trong một ống Cu-lít-giơ, tốc độ của êlectron khi tới anôt là \(50000km/s.\) Để giảm tốc độ này \(8000km/s,\) phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2} = \left| e \right|U\)

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\begin{array}{l}{{\rm{W}}_{d1}} = \dfrac{1}{2}mv_1^2 = \left| e \right|{U_1}\\ \Rightarrow {U_1} = \dfrac{{\dfrac{1}{2}mv_1^2}}{{\left| e \right|}} \\= \dfrac{{\dfrac{1}{2}.9,{{1.10}^{ - 31}}.{{\left( {{{5.10}^7}} \right)}^2}}}{{\left| { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right|}} = 7109,375V\end{array}\)

\(\begin{array}{l}{{\rm{W}}_{d2}} = \dfrac{1}{2}mv_2^2 = \dfrac{1}{2}m{({v_1} - \Delta v)^2} = \left| e \right|{U_1}\\ \Rightarrow {U_1} = \dfrac{{\dfrac{1}{2}m{{({v_1} - \Delta v)}^2}}}{{\left| e \right|}} \\= \dfrac{{\dfrac{1}{2}.9,{{1.10}^{ - 31}}.{{({{5.10}^7} - {{8.10}^6})}^2}}}{{\left| { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right|}}\\ = 5016,375V\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta U = {U_2} - {U_1} \\= 7109,375 - 5016,375 = 2093V\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 28.15 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.15 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ thêm 2 000 V thì tốc độ các êlectron tới anôt tăng thêm được 7 000 km/s. Hãy tính tốc độ ban đầu của electron và điện áp ban đầu giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ

 • Bài 28.14 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.14 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ bị giảm 2 000 V thì tốc độ của các electron tới anôt giảm 5 200 km/s. Hãy tính hiệu điện thế của ống và tốc độ của các êlectron.

 • Bài 28.13 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.13 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Một Ống Cu-lít-giơ có công suất trung bình 300 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Hãy tính :

 • Bài 28.12 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.12 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Tốc độ của các êlectron khi đập vào anôt của một ống Cu-lít-giơ là 45 000 km/s. Để tăng tốc độ này thêm 5 000 km/s, phải tăng hiệu điện thế đặt vào ống thêm bao nhiêu ?

 • Bài 28.11 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.11 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu-lít-giơ là 12 kV. Tính tốc độ của các êlectron đập vào anôt. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi catôt.

 • Bài 28.8, 28.9, 28.10 trang 79 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.8, 28.9, 28.10 trang 79 trang 72 sách bài tập vật lí 12. Tia có bước sóng nào nêu dưới đây là tia X?

 • Bài 28.5, 28.6, 26.7 trang 79 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.5, 28.6, 26.7 trang 79 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về tia gamma, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 78 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 78 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng.Trong ống Cu-lít-giơ, để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm êlectron nhanh bắn vào

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.