Bài 28.16 trang 80 SBT Vật Lí 12


Giải bài 28.16 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Trong một ống Cu-lít-giơ, tốc độ của êlectron khi tới anôt là 50 000 km/s. Để giảm tốc độ này 8 000 km/s, phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống bao nhiêu ?

Đề bài

Trong một ống Cu-lít-giơ, tốc độ của êlectron khi tới anôt là \(50000km/s.\) Để giảm tốc độ này \(8000km/s,\) phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2} = \left| e \right|U\)

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\begin{array}{l}{{\rm{W}}_{d1}} = \dfrac{1}{2}mv_1^2 = \left| e \right|{U_1}\\ \Rightarrow {U_1} = \dfrac{{\dfrac{1}{2}mv_1^2}}{{\left| e \right|}} \\= \dfrac{{\dfrac{1}{2}.9,{{1.10}^{ - 31}}.{{\left( {{{5.10}^7}} \right)}^2}}}{{\left| { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right|}} = 7109,375V\end{array}\)

\(\begin{array}{l}{{\rm{W}}_{d2}} = \dfrac{1}{2}mv_2^2 = \dfrac{1}{2}m{({v_1} - \Delta v)^2} = \left| e \right|{U_1}\\ \Rightarrow {U_1} = \dfrac{{\dfrac{1}{2}m{{({v_1} - \Delta v)}^2}}}{{\left| e \right|}} \\= \dfrac{{\dfrac{1}{2}.9,{{1.10}^{ - 31}}.{{({{5.10}^7} - {{8.10}^6})}^2}}}{{\left| { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right|}}\\ = 5016,375V\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta U = {U_2} - {U_1} \\= 7109,375 - 5016,375 = 2093V\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28. Tia X

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài