Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 78 SBT Vật Lí 12


Giải bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 78 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng.Trong ống Cu-lít-giơ, để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm êlectron nhanh bắn vào

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

28.1

Trong ống Cu-lít-giơ, để tạo một chùm tia \(X,\) ta cho một chùm êlectron nhanh bắn vào

A. một vật rắn khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn.

B. một chất rắn, có nguyên tử lượng bất kì.

C. một chất rắn, hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn.

D. một chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí bất kì.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết cách tạo tia X

Lời giải chi tiết:

Trong ống Cu-lít-giơ, để tạo một chùm tia \(X,\) ta cho một chùm êlectron nhanh bắn vào một vật rắn khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn.

Chọn A

28.2

Trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng bằng tia \(X,\) người ta phải hết sức tránh tác dụng nào dưới đây của tia \(X\)?

A. Khả năng đâm Trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng bằng tia \(X,\) người ta phải hết sức tránh tác dụng nào dưới đây của tia \(X\)?xuyên.

B. Làm đen kính ảnh.

C. Làm phát quang một số chất.

D. Hủy diệt tế bào.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về đặc điểm tia X

Lời giải chi tiết:

Trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng bằng tia \(X,\) người ta phải hết sức tránh tác dụng hủy diệt tế bào của tia \(X\)

Chọn D

28.3

Tia Rơn-ghen có

A. cùng bản chất với sóng vô tuyến.

B. cùng bản chất với sóng âm.

C. điện tích âm.

D. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tia Rơn-ghen

Lời giải chi tiết:

Tia Rơn-ghen có cùng bản chất với sóng điện từ, không cùng bản chất với sóng âm

Tia Rơn-ghen có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia hồng ngoại, không mang điện tích

Chọn A

28.4

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

B. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về thang sóng điện từ

Lời giải chi tiết:

Thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 28.5, 28.6, 26.7 trang 79 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.5, 28.6, 26.7 trang 79 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về tia gamma, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 28.8, 28.9, 28.10 trang 79 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.8, 28.9, 28.10 trang 79 trang 72 sách bài tập vật lí 12. Tia có bước sóng nào nêu dưới đây là tia X?

 • Bài 28.11 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.11 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu-lít-giơ là 12 kV. Tính tốc độ của các êlectron đập vào anôt. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi catôt.

 • Bài 28.12 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.12 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Tốc độ của các êlectron khi đập vào anôt của một ống Cu-lít-giơ là 45 000 km/s. Để tăng tốc độ này thêm 5 000 km/s, phải tăng hiệu điện thế đặt vào ống thêm bao nhiêu ?

 • Bài 28.13 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.13 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Một Ống Cu-lít-giơ có công suất trung bình 300 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Hãy tính :

 • Bài 28.14 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.14 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ bị giảm 2 000 V thì tốc độ của các electron tới anôt giảm 5 200 km/s. Hãy tính hiệu điện thế của ống và tốc độ của các êlectron.

 • Bài 28.15 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.15 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ thêm 2 000 V thì tốc độ các êlectron tới anôt tăng thêm được 7 000 km/s. Hãy tính tốc độ ban đầu của electron và điện áp ban đầu giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ

 • Bài 28.16 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.16 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Trong một ống Cu-lít-giơ, tốc độ của êlectron khi tới anôt là 50 000 km/s. Để giảm tốc độ này 8 000 km/s, phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống bao nhiêu ?

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.