Bài 28.8, 28.9, 28.10 trang 79 SBT Vật Lí 12


Giải bài 28.8, 28.9, 28.10 trang 79 trang 72 sách bài tập vật lí 12. Tia có bước sóng nào nêu dưới đây là tia X?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

28.8

Tia có bước sóng nào nêu dưới đây là tia \(X?\)

A. \({5.10^{ - 6}}m.\)                       B. \({5.10^{ - 8}}m.\)

C. \({5.10^{ - 10}}m.\)                      D. \({5.10^{ - 12}}m.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tia \(X\): Tia \(X\) có bước sóng cỡ \({10^{ - 11}}m - {10^{ - 8}}m\)

Lời giải chi tiết:

Bước sóng \({5.10^{ - 10}}m\) là tia \(X\)

Chọn C

28.9

Trong các máy “chiếu điện”, người ta cho chùm tia \(X\) đi qua một tấm nhôm trước khi chiếu vào cơ thể. Mục đích của việc này là

A. lọc tia \(X\) cứng đi, chỉ còn tia \(X\) mềm chiếu vào cơ thể.

B. lọc tia \(X\) mềm đi, chỉ còn tia \(X\) cứng chiếu vào cơ thể.

C. làm yếu chùm tia \(X\) trước khi chiếu vào cơ thể.

D. lọc các sóng điện từ khác tia \(X,\) không cho chiếu vào cơ thể.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tia \(X\)

Lời giải chi tiết:

Trong các máy “chiếu điện”, người ta cho chùm tia \(X\) đi qua một tấm nhôm trước khi chiếu vào cơ thể. Mục đích của việc này là lọc tia \(X\) mềm đi, chỉ còn tia \(X\) cứng chiếu vào cơ thể.

Chọn B

28.10

Tia \(X\) là

A. dòng êlectron phản xạ trên đối catôt.

B. dòng iôn dương bị bật ra khỏi đối catôt.

C. dòng ánh sáng xanh chiếu vào thành thủy tinh làm phát quang thành thủy tinh.

D. là một loại sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tia \(X\)

Lời giải chi tiết:

Tia \(X\) là là một loại sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28. Tia X

 • Bài 28.11 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.11 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu-lít-giơ là 12 kV. Tính tốc độ của các êlectron đập vào anôt. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi catôt.

 • Bài 28.12 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.12 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Tốc độ của các êlectron khi đập vào anôt của một ống Cu-lít-giơ là 45 000 km/s. Để tăng tốc độ này thêm 5 000 km/s, phải tăng hiệu điện thế đặt vào ống thêm bao nhiêu ?

 • Bài 28.13 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.13 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Một Ống Cu-lít-giơ có công suất trung bình 300 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Hãy tính :

 • Bài 28.14 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.14 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ bị giảm 2 000 V thì tốc độ của các electron tới anôt giảm 5 200 km/s. Hãy tính hiệu điện thế của ống và tốc độ của các êlectron.

 • Bài 28.15 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.15 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ thêm 2 000 V thì tốc độ các êlectron tới anôt tăng thêm được 7 000 km/s. Hãy tính tốc độ ban đầu của electron và điện áp ban đầu giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ

 • Bài 28.16 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.16 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Trong một ống Cu-lít-giơ, tốc độ của êlectron khi tới anôt là 50 000 km/s. Để giảm tốc độ này 8 000 km/s, phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống bao nhiêu ?

 • Bài 28.5, 28.6, 26.7 trang 79 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.5, 28.6, 26.7 trang 79 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về tia gamma, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 78 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 78 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng.Trong ống Cu-lít-giơ, để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm êlectron nhanh bắn vào

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỏi bài